HAN intensiveert onderzoek duurzaamheid

Nieuws | de redactie
22 juni 2009 | Met onderzoek naar alternatieve aandrijving van motorvoertuigen gaat de HAN bijdragen aan duurzaamheid in de regio. Dit staat in een convenant van de hogeschool met de gemeente Arnhem.

Doel is informatie sneller beschikbaar te krijgen en meer opdrachten voor studenten en lectoraten binnen te slepen. In dat kader heeft de HAN op 28 mei een convenant mede ondertekend t.a.v. schoner rijden in Arnhem. Tinus Hammink, programmadirecteur strategische verbindingen van de faculteit Techniek, licht deze ondertekening toe.

“Vanuit het directieteam van de faculteit techniek beheer of ondersteun ik een aantal strategische programmalijnen (zoals energie&duurzaamheid, duurzame mobiliteit, energie-neutraal bouwen en gezondheid, zorg & technolgie. In dat kader leg en onderhoud ik ook strategische relaties naar belangrijke partijen hierbij, zoals overheden, bedrijven en instellingen. Dit in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld  Noel Maerrtens (HAN kennispoort) het Smart Business Centre (Jonathan van Deutekom) en de HAN lectoren.”

“Resultaat van mijn activiteiten is o.a. succesvolle verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsopdrachten op de strategische thema´s en succesvolle strategische verbindingen in de 3 O triangle overheid, onderwijs, ondernemers (in termen van uitstraling, subsidieverwerving, innovaties). Dit leidt onder meer tot meer instroom (ik ondersteun o.a. het project voor de nieuwe SMILE klas, coördineer de realisatie van associate degrees en d techniekactiviteiten samen met onze PABO´s en KCBT voor kinderen tot 14 jaar en  beter rendement door aantrekkelijker onderwijs, professionelere docenten die bij zijn/vooruitlopen in hun vakgebied.”

Convenant en instellingsplan
Samen met wethouder Weeda van de gemeente Arnhem heeft de HAN betreffend convenant getekend om samen op te trekken bij het stimuleren van ondernemers en consumenten om schoner te gaan rijden.

Tinus Hammink: “In het instellingsplan van de HAN staat onderzoek & onderwijs centraal, zeker waar het effect heeft op instroom en rendement. Daarbij is duurzame mobiliteit een speerpunt van zowel de HAN als de regionale overheid. Daarbij zetten wij in op de transitie van benzine via aardgas naar biogas en waterstofgas. De ondertekenaars van het convenant spreken uit hieraan consequent en structureel bij te dragen. De dealers door het verkopen en onderhouden van auto´s op aardgas, de gemeente met regelingen en subsidies, zoals voor het openen van aardgas- en waterstof-tankstations, en de HAN door het doen van onderzoek en via onderwijs op het gebied van alternatieve aandrijving en alternatieve brandstoffen.”

Toegevoegde waarde
“Toegevoegde waarde van zo’n convenant voor medewerkers is dat zij via projecten en opdrachten voor lectoraten en studenten op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op dit gebied dat een stormachtige ontwikkeling doormaakt en vollop in de maatschappelijke belangstelling staat.”

Ook voor studenten heeft deze intentieverklaring toegevoegde waarde, stelt de hogeschool. “Bachelor- en masterstudenten levert het aantrekkelijke opdrachten en casuïstiek op, bijvoorbeeld voor stage of afstuderen. Maar ook in een minor als die rond alternatieve aandrijving of in de SMILEklas, die bijdragen aan innovaties voor ‘hun wereld van morgen’.”

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK