Handen ineen voor beter bèta-onderwijs

Nieuws | de redactie
15 juni 2009 | Drie succesvolle initiatieven in het voortgezet onderwijs, technasium, Jet-Net en Universum Programma, bundelen hun krachten in de BètaCoöperatie VO.

De initiatieven continueren daarmee de aandacht voor uitdagend en kwalitatief hoogwaardig bètatechnisch voortgezet onderwijs, met het doel meer leerlingen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding en carrière. De ambities en doelstellingen van de BètaCoöperatie VO zijn vastgelegd in het manifest ‘Samen Sterk’.

Technasium, Jet-Net en Universum Programma zien de krachtenbundeling in de BètaCoöperatie VO als sleutelfactor om door te pakken. Dat vereist commitment van scholen, bedrijfsleven én overheid. De ambities en doelstellingen van de BètaCoöperatie VO vinden nu al veel steun. Dat mag blijken uit de vele steunbetuigingen van bijvoorbeeld Bernard Wientjes (VNO-NCW), Gerard Kleisterlee (Philips Electronics), Sjoerd Slagter (VO-Raad) en Paul Rullman (TU Delft). De BètaCoöperatie vraagt nu ook om de steun van minister Plasterk en staatsecretaris van Bijsterveldt.

Ruim 45% van de scholen voor voortgezet onderwijs neemt deel aan een of meer van de drie initiatieven. Technasium, Jet-Net en Universum Programma dragen bij aan de vernieuwing van het bètatechnisch onderwijs en de resultaten zijn significant: het aantal leerlingen met een natuurprofiel is gegroeid met ruim 70% en er is maar liefst 16% stijging bij de instroom in bètatechnische studies in het hoger onderwijs. Maar het is nog te vroeg om te concluderen dat de vernieuwing van het bètatechnisch onderwijs is voltooid. Daar is meer voor nodig.

Bètatechnisch onderwijs op middelbare scholen vraagt blijvend om aandacht. In internationale rankings behoort Nederland tot de subtop en er is een neerwaartse trend zichtbaar in de positie die Nederland nu inneemt ten opzichte van andere landen. Nederland heeft de ambitie om bij de top van Europa te horen als het gaat om innovatie, onderzoek en onderwijs. Het is daarom noodzakelijk om de in gang gezette positieve trend op havo/vwo-scholen te verduurzamen en uit te bouwen. Dat vraagt om visie op langere termijn. Met het manifest tonen de organisaties dat zij deze langetermijnvisie hebben. Voor maximaal rendement is betrokkenheid van de overheid noodzakelijk.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK