Helderheid hbo-titels in de maak

Nieuws | de redactie
16 juni 2009 |
  • De regeringspartijen CDA en PvdA hebben genoeg van de onheldere verwarring. Zij zetten in op een oplossing voor de hbo-titulatuur, die Plasterks eerdere voorzet terzijde schuift.

In het debat over de Wet Hoger Onderwijs is de verwarring over de hbo-titels verder toegenomen, doordat de minister de Kamer bij brief een nieuwe argumentatie heeft gegeven voor zijn voorstellen. Hij erkent nu dat de huidige titels vaak weinig waard zijn en wil gediplomeerden ruimere mogelijkheden geven titels te hanteren die zij persoonlijk de voorkeur zouden geven. “Deze verruiming heeft met name meerwaarde waar het gaat om graden waarvan de internationale bruikbaarheid volgens de commissie nog niet zo groot is.”

Binair onderscheid

Omwille van het onderscheid hbo-wo binnen Nederland moet echter de internationaal gebruikelijke benaming aan de hbo-afgestudeerden onthouden worden, zo onderstreept de minister. Het toepassen daarvan vindt de minister niet wenselijk, want dat “doet naar mijn mening geen recht aan het binaire onderscheid tussen en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs; de helderheid en transparantie van ons hoger onderwijs wordt daarmee niet gediend.” Hij benadrukt dan ook de nationale motivering voor het beperken van de herkenbaarheid: “Omwille van het binaire onderscheid is het echter niet toegestaan om de toevoeging of Science, dan wel of Arts te hanteren als het een hoger beroepsopleiding betreft.”

Om aan deze verwarring te ontsnappen willen de regeringspartijen voorstellen de bachelor- en mastertitels in het hbo te laten verlemen, zoals deze al gebruikelijk zijn in de meeste landen van het BaMa-bestel van Bologna en Leuven. Een leraar zou dan Bachelor of Arts in Education gaan heten en ook bij de andere opleidingen zou een gezamenlijk afgesproken duiding van het relevante domein toegevoegd worden na ‘Arts’ of ‘Science’. De minister gaf in zijn brief aan toch al met de hogescholen een gezamenlijk overzicht te willen ontwikkelen van heldere en eenduidige toevoegingen van vakgebieden bij de relevante graden.

Drie wijzen

De door OCW in gesprek gebrachte titulatuur met ‘Applied Arts’ en ‘Applied Science’ werd door CDA en PvdA in de voorbereidende gesprekken als “weinig zinvol” en “nogal theoretisch” bestempeld, zo vernam ScienceGuide. In het debat bleek dat ook andere fracties weinig aankonden met de voorstellen van de minister.

De lijn die de hogescholen zelf bepleiten nemen de regeringspartijen daarbij niet zonder meer over. Het CDA laat bijvoorbeeld sympathie blijken voor de oplossingsrichting die eerder al was voorgesteld door de commissie Abrahamsen. Uiteindelijk zouden de regeringsfracties aankoersen op een benadering waarin een aspect wordt ingevoegd van het advies van de ‘drie wijzen’, die OCW heeft geraadpleegd. Dit komt erop neer dat de NVAO gevraagd zou worden te toetsen welke hbo-opleidingen voldoende kennisbasis uit praktijkgericht onderzoek hebben om de komende jaren direct over te stappen op de toekenning van de nieuwe titels.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK