Hubrecht Instituut geprezen

Nieuws | de redactie
4 juni 2009 | Ook na het vertrek van Ronald Plasterk is 'zijn' Hubrecht Instituut uitstekend blijven presteren. Een internationale toetsingscommissie heeft het instituut beoordeeld als 'excellent', maar wil er wel meer vrouwen in het toponderzoek.

Het KNAW-bestuur is dan ook zeer ingenomen met de beoordeling van het instituut en onderstreept de cruciale bijdrage van directeur Hans Clevers van het Hubrecht Instituut aan de uitstekende resultaten.

Het Hubrecht Instituut scoort op alle punten van het Standaard Evaluatie Protocol ‘excellent’. De commissie noemt het Hubrecht Instituut een ‘excellent instituut dat zijn medewerkers een extreem stimulerende werkomgeving biedt.’ De wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften worden eveneens als excellent beoordeeld. Directeur Hans Clevers heeft volgens de evaluatiecommissie de capaciteiten om het instituut verder uit te bouwen tot een internationaal beeldbepalend instituut op het terrein van biomedisch onderzoek.

De evaluatiecommissie geeft het instituut ook een aantal aanbevelingen. Zo moet bij het werven van nieuwe medewerkers de focus liggen op het aannemen van vrouwelijke toponderzoekers. Het bestuur van de KNAW deelt deze constatering van de commissie en is momenteel bezig met het zoeken naar mogelijkheden om vrouwelijke onderzoekers van de KNAW-instituten door te laten stromen naar topposities. Om het instituut verder uit te kunnen bouwen tot een instituut van wereldformaat en de vitaliteit van de organisatie te waarborgen, is het volgens de commissie ook van belang om de allerbeste internationale kandidaten aan te (blijven) trekken voor nieuwe posities.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK