Innovatie van onderop

Nieuws | de redactie
15 juni 2009 | Centraal aangestuurde innovaties zijn niet Dijsselbloem-proof en vernieuwen de kwaliteit van docenten evenmin. Een masteropleiding Leren en Innoveren moet het docenten mogelijk maken zelf met gezag te innoveren.

Innoveren na Dijsselbloem

Het is mede door het werk van de commissie-Dijsselbloem uit de gratie geraakt: het opleggen van onderwijskundige vernieuwingen vanuit Den Haag. Dijsselbloem c.s. betoogden dat de politiek wel zou mogen aangeven wat de leerling zou moeten leren, maar niet hoe de leerling het zou moeten leren. Staatspedagogiek, hoe goed bedoeld ook, is voortaan uit den boze. Het zou natuurlijk de dood in de pot zijn als dit het einde betekent van innovaties op scholen. Want dat er nog veel ten goede kan verbeteren, daarvoor zijn de deskundigen het wel eens.

Diversiteit
Ook is er behoefte aan meer variatie onder de docenten. Leerlingen brengen hun eigen achtergrond, nationaliteit, leerstijlen en soms ook problematiek mee. Voor de individuele docent is het onmogelijk alles te weten en te kunnen, maar als team moeten docenten een eind kunnen komen. Daarbij is binnen die teams ook behoefte aan onderzoekende docenten, aan docenten die kunnen uitzoeken welke lesmethode of interventie het beste werkt.

Masteropleiding
Voor die laatste groep docenten starten in september masteropleidingen Leren en Innoveren. Op hun eigen school zijn ze vaak al voortrekker van vernieuwingen. Maar vaak hebben ze onvoldoende gezag om de veranderingen die ze voor ogen hebben, ook echt door te voeren. De opleiding Leren en Innoveren moet hen de competenties in handen geven om uit te zoeken wat verantwoorde onderwijsvernieuwingen zijn en die ook als zodanig te presenteren.

Stenden is een van de hogescholen die deze opleiding aanbiedt. Hugo Verheul, directeur Academic Affairs:“Scholen worden steeds minder top-down aangestuurd door het ministerie en krijgen daardoor meer ruimte voor het opzetten van innovatieprojecten op allerlei terreinen. Dat betekent wel dat je ook de competenties moet ontwikkelen om deze vernieuwing succesvol door te voeren. Daarom hebben we deze master ontwikkeld.”

Ontwerpgericht onderzoek
Ook in Rotterdam gaat deze master in september van start. De opleiding krijgt een zware onderzoekscomponent. Het is de bedoeling dat studenten zelf interventies leren ontwikkelen die ook in andere situaties toepasbaar zijn. Met de masterscripties van de studenten hoopt de Hogeschool Rotterdam nadrukkelijk bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Rotterdam biedt deze master samen aan met Fontys en de Hogeschool Utrecht. Verder wordt de opleiding onder meer aangeboden door Stenden, INHolland en een aantal zelfstandige pabo’s.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK