Kabinet zwicht voor kunstlobby

Nieuws | de redactie
2 juni 2009 | Het kunstonderwijs haalt opgelucht adem nu minister Plasterk internationale beurzen ongemoeid laat. Een ingreep van € 30 mln is geschrapt, zodat de topopleidingen in de kunst, bèta en agrosector niet onevenredig moeten bloeden.

ScienceGuide kon al berichten over voorstellen vanuit OCW om dekking voor de Voorjaarsnota te vinden door forse beperkingen bij de ‘niet-EU-studenten’ en daarvoor beschikbare beurzen en bekostigingsmiddelen. Toen wezen experts terzake al op de incoherentie daarvan met de betogen van bewindslieden als Van der Hoeven en Timmermans ten aanzien van het extra profileren van de excellentie van de creatieve industire en kunstopleidingen in ons land als onderdeel van het internationaal cultuurbeleid en de kwaliteit van de export van ons land.

Ook heeft binnenskamers een reeks Kamerleden met expertise op dit terrein een duidelijk gebrek aan waardering laten blijken voor zo’n ingreep bij OCW. Het ministerie had de kracht van een gezamenlijke lobby uit de HO- en C-specialismen in de Kamer en bestuurlijke kringen duidelijk onderschat, zo heet het in Den Haag. In de Voorjaarsnota wordt geld binnen OCW vrijgemaakt door “de beschikbare middelen [aan te passen] aan een nieuwe raming van leerlingen- en studentaantallen. Hiervoor worden meevallers op het gebied van studiefinanciering en middelen die in 2008 niet meer besteed konden worden ingezet,” zo meldt minister Bos van Financiën.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK