Kennis na Katrina

Nieuws | de redactie
2 juni 2009 | "Wij gaan om met water als drenkelingen, de Nederlanders als marathonzwemmers." Senator Mary Landrieu van de staat Louisiana onderstreept het belang van de hulp van experts uit ons land bij de wederopbouw van New Orleans na de rampen tijdens de orkaan Katrina in 2005.

In een gastcollege aan de TUDelft constateerde Landrieu dat haar landgenoten veel kunnen leren van de Delftse (en in het algemeen Nederlandse) expertise en visie op watermanagement. ‘Wij gaan om met water als drenkelingen, de Nederlanders als marathonzwemmers. Wat wij van de Nederlanders kunnen leren is dat technisch hoogstaande waterwerken ook een recreatieve en esthetische waarde hebben. Ik heb veel bewondering voor die Nederlandse houding. Jullie geven je niet gewonnen, integendeel,’ constateerde Landrieu.

In 2007 wezen LSVb, ISO en ScienceGuide de Delftse student Marten Hillen aan als hun ‘student van 2007′ vanwege de bijzondere inzet en bijdrage die hij met collega’s had gegeven aan de eerste pogingen het dijkenstelsel in en rond de stad en de rivierdelta te herstellen. Senator Landrieu zocht in 2006 contact met Nederlandse waterexperts om te komen tot een veiliger systeem tegen overstromingen dan tot nu toe gebruikelijk was in Louisiana. Haar college was onderdeel van een tweede bezoek om tot nauwere samenwerking te komen tussen Nederlandse en Amerikaanse experts.

Dutch Dialogues

De samenwerking tussen Nederland en Amerika heeft onder meer geleid tot het boek Dutch Dialogues: New Orleans-Netherlands. Hierin worden de voorlopige beschermingsplannen voor New Orleans van een groep van vijftig Nederlandse en Amerikaanse water- en stedenbouwdeskundigen geschetst. Dirk Jan van den Berg, collegevoorzitter van de TU Delft, overhandigde donderdag het eerste exemplaar van het boek aan senator Landrieu. ‘Het samen optrekken van disciplines als civiele techniek, architectuur en stedenbouw, en bestuurskunde is een van de pijlers van onze universiteit. Bijvoorbeeld bij het inrichten van verstedelijkte delta’s; hierbij is juist de inpassing van techniek in een breder geheel van groot belang’, stelde Van den Berg.

Politiek

In een reactie op Landrieu’s gastcollege toonde de Delftse hoogleraar Han Vrijling zich kritisch over het oude systeem van dijken rond New Orleans maar stelde tegelijk dat een goede bescherming in de toekomst zeker mogelijk is. ‘Essentieel is dat het technische systeem samengaat met en ondersteund wordt door het politieke en sociale systeem, want waterwerken moeten ook gemanaged worden’, benadrukte Vrijling, wat van harte onderschreven werd door Landrieu. ‘Bovendien moet de schaal van het politieke systeem net zo groot zijn als de reikwijdte van het probleem. Het opknippen in gebieden die elkaar beconcurreren is net zo gevaarlijk als een slechte dijk.’ Een goede integratie van verschillende systemen en disciplines is een van de kernpunten van het Delft Research Initiative Infrastructures & Mobility
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK