Kredietcrisis treft studiesucces niet

Nieuws | de redactie
23 juni 2009 | Minister Plasterk heeft dan toch zijn paraaf mogen zetten. De hogescholen in de Randstad kunnen aan de gang om het studierendement van allochtone studenten te verbeteren.

Bij de start van het kabinet had Plasterk een bedrag van € 4 mln, oplopend naar € 17 mln in 2011, uit de extra’s in het regeerakkoord vrijgemaakt voor de stimulering van studiesucces van allochtonen in het hbo. Om dit geld te kunnen aanspreken hebben de 5 grote hogescholen in de Randstad prestatieafspraken moeten maken met OCW. Ook hebben zij uit de eigen budgetten middelen vrijgemaakt voor verschillende projecten en activiteiten als intensieve begeleiding en mentoraten.

Plasterk zou de overeenkomst hierover feestelijk ondertekenen bij de uitreiking van de Echo Awards op 1 april, waarbij voorbeelden van allochtoon studiesucces jaarlijks worden bekroond. Dat is bij die gelegenheid niet door gegaan. Ambtelijk was er nog discussie over de waarde en betekenis van de indicatoren in de prestatieafspraken.

Daarnaast was er sprake van aanzienlijke financiële perikelen binnen de OCW-begroting. Dit raakte ook de voorziene uitgaven op dit terrein, want vanwege de grote gaten in de rijksbegroting bestond er de vrees dat minister Bos alle extra’s uit het regeerakkoord zou gaan bevriezen of opschorten.

De kou is nu dus uit de lucht. Komende donderdag zal het project op een bijeenkomst op het onderwijsministerie officieel van start gaan.

De procentuele verdeling van het extra geld is als volgt: Haagse Hogeschool 15%, Hogeschool Rotterdam 22%, Hogeschool Utrecht 13%, Hogeschool INHolland 21% en Hogeschool van Amsterdam 29%. Dit zou op basis van de cijfers uit 2008 voor de betrokken 5 hogescholen in de Randstad het volgende extra geld betekenen:

HHS: 0,6 mln in 2008 tot mogelijk 2,55 mln in 2011

HR: 0,88 mln in 2008 tot mogelijk 3,74 in 2011

HU: 0,52 mln in 2008 tot mogelijk 2,21 in 2011

InH: 0,84 mln in 2008 tot mogelijk 3,57 in 2011

HvA: 1,16 mln in 2008 tot mogelijk 4,93 in 2011


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK