Kwaliteit pabo’s: werk in uitvoering

Nieuws | de redactie
24 juni 2009 | 33 pabo-opleidingen worden geaccrediteerd, zo heeft de NVAO op 23 juni 2009 besloten. 7 opleidingen komen nog niet voor accreditatie in aanmerking. De verplichte taal- en rekentoets heeft geleid tot een verhoging van het niveau op de pabo's, maar ook tot meer uitval van studenten. 

Over de pabo’s bestaan maatschappelijk al enige jaren zorgen. Het beeld van velen is dat de basisschooldocent van tegenwoordig geweldig sociaal is, maar dat kinderen per saldo minder kennis overgedragen krijgen dan vroeger. Onderzoeken waaruit bleek dat veel pabo-studenten qua taal en rekenen het niveau van groep 8 niet haalden, was koren op de molen van critici.

Bij de start van het huidige kabinet is afgesproken van het leraarschap een van de prioriteiten te maken. Trekker daarvan werd staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Zij besloot dat de accreditatie van de pabo’s extra streng moest worden. Ook werd een verplichte taal- en rekentoets voor beginnende pabostudenten ingevoerd.

Afgelopen 2 jaar zijn de 40 pabo’s in Nederland gevisiteerd. Uit de rapporten blijkt duidelijk de positieve effecten van de taal- en rekentoets op het niveau van de aankomende docenten. Er is in de pabo’s meer aandacht gekomen voor kennis en inzicht. Ook zijn opleidingen hard bezig nieuwe docenten aan te trekken en het zittende personeel te professionaliseren.

Toch zijn waarschuwingen niet overbodig, zo vindt de NVAO: “In veel rapporten valt te lezen dat blijvende aandacht nodig is voor de borging van het hbo-niveau van de studenten. Dat geldt zowel voor de wijze waarop de studenten worden getoetst in assessments en tentamens, als voor het niveau dat wordt gerealiseerd in de afsluitende werkstukken en stageverslagen. De diepgang, de verbinding tussen theorie en praktijk en het laten zien hoe men de verworven kennis en inzichten kan toepassen, verdienen nog meer aandacht. Een behoorlijk aantal pabo’s heeft inmiddels overtuigend bewijs geleverd van een succesvolle aanpak op dit terrein, andere hebben vooral in 2008 nog maatregelen genomen”.

De analyse van de NVAO vindt u hier. Daar ziet u ook welke opleidingen geaccrediteerd zijn of daar (nog) niet voor in aanmerking komen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK