Nieuwe beoordeling onderzoek vergt minder werk

Nieuws | de redactie
18 juni 2009 | KNAW, NWO en VSNU hebben voor de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek het Standard Evaluation Protocol 2009 -2015 (SEP) vastgesteld. Het richt zich op een brede beoordeling van onderzoek en is geschikt voor vrijwel alle onderzoeksdisciplines. Het nieuwe protocol vermindert de hoeveelheid werk.

Dit kan dankzij door de beperkte omvang van het zelfevaluatierapport en de eenvoudige procedure voor de midterm evaluatie. Naast vermindering van de administratieve belasting stelt het nieuwe SEP dat de focus meer moet zijn gericht op maatschappelijke relevantie, positionering en benchmarking.

Beoordeling wetenschappelijk onderzoek gericht op verantwoording en kwaliteitsverbetering

Het protocol richt zich op onderzoeksinstituten en onderzoeksprogramma’s en betreft drie belangrijke taken van organisaties: onderzoeksresultaten, maatschappelijke impact van onderzoek en het opleiden van een nieuwe generatie onderzoekers. De beoordeling van het wetenschappelijke onderzoek richt zich op zowel verantwoording als het verbeteren van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Externe evaluaties zijn van grote waarde voor instituten en hun onderzoekers doordat internationale experts uit het onderzoeksveld aanbevelingen geven voor zowel het onderzoek als strategie en beleid. De kwaliteit van onderzoeksinstituten en onderzoeksprogramma’s wordt niet alleen bepaald door onderzoeksresultaten maar ook door onderzoeksfaciliteiten, PhD-training, maatschappelijke relevantie, management en beleid.

Beoordeling volgens het SEP 2009 – 2015 bestaat uit een zesjaarlijkse externe evaluatie en een interne midterm evaluatie, die tussen de externe beoordelingen plaatsvindt. Het SEP kent vier beoordelingscriteria en twee niveaus van beoordeling, het instituut (of faculteit of onderzoekschool) als geheel, en de onderliggende groepen of programma’s. De vier beoordelingscriteria zijn: Kwaliteit (Quality) Productiviteit (Productivity) Maatschappelijke relevantie en vitaliteit (Societal relevance) Haalbaarheid (Vitality & Feasibility)

Sterkere focus op maatschappelijke relevantie en benchmarking

In de afgelopen jaren is het vorig protocol, het SEP 2003-2009, getoetst door de meta-evaluatie commissie, een onafhankelijke commissie ingericht door VSNU, KNAW en NWO. Deze commissie, onder voorzitterschap van Ad Geelhoed en later Cees Veerman, heeft geconstateerd dat de richtlijnen voor de beoordeling van het onderzoek goed worden gehanteerd en heeft aanbevelingen gegeven voor het SEP 2009-2015. Mede op basis hiervan is in het nieuwe protocol een aantal zaken sterker aangezet, zoals een sterkere nadruk op de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. Hiermee is de valorisatie van onderzoek in het protocol ondergebracht, zoals afgesproken in de nationale valorisatieagenda. een sterkere nadruk op positionering en benchmarking van het instituut en vermindering van de administratieve last van de beoordeling door de beperkte omvang van het zelfevaluatierapport dat moet worden opgesteld en de eenvoudige procedure voor de midterm evaluatie. In 2013 zal het protocol opnieuw worden geëvalueerd door een onafhankelijke commissie.

Het Standaard Evaluatie Protocol 2009 – 2015 is beschikbaar op internet:www.knaw.nl/sep/«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK