Onderwijs en onderzoek écht verweven

Nieuws | de redactie
24 juni 2009 | Hoe lukt het onderzoeksintensief onderwijs waar te maken? Angela Brew van de Macquarie Universiteit in Sydney sprak hierover bij ICLON in Leiden. “Veel onderwijs heeft nu nog de vorm van een lezing. Studenten stellen zich daarop in, ze zijn gewend dat er tegen hen gepraat wordt.” Maar of die gewenning werkt?

Brew is expert op het gebied van de verwevenheid van onderzoek en onderwijs en publiceerde hierover een aantal boeken, zoals Research and Teaching: beyond the divide en Transforming a University: The Scholarship of Teaching and Learning in Practice.

Omschakeling

Zij bepleit een omschakeling naar onderzoeksintensief onderwijs: “Veel onderwijs heeft nu nog de vorm van een lezing. Studenten stellen zich daarop in, ze zijn gewend dat er tegen hen gepraat wordt, maar ze vinden het vaak niet motiverend. Door studenten zelf iets te laten uitzoeken worden ze veel actiever bij het onderwijs betrokken. Studenten hebben onderzoeksvaardigheden ook gewoon nodig in hun latere loopbaan, ook als ze geen wetenschappelijke carrière ambiëren.”

Onderzoeksintensief onderwijs vergt vaak meer van studenten dan een hoorcollege. Toch bloeien ze vaak juist op als een actievere opstelling wordt gevraagd, zegt Brew. “In het begin vinden ze dat soms niet leuk, daarom moet je onderzoeksvaardigheden stapsgewijs en van het begin af aan bijbrengen.”

Verschillende opvattingen

Opvattingen over de verwevenheid van onderzoek en onderwijs blijken zeer uiteen te lopen, ook onder Leidse docenten, zo bleek op het seminar. Die verschillen zijn niet alleen te herleiden tot verschillen tussen disciplines, ook binnen opleidingen hebben stafleden uiteenlopende visies.

Sommige docenten zijn van mening dat de verwevenheid van onderzoek en onderwijs er automatisch is, want ze zijn nu eenmaal onderzoeker. Andere docenten begrijpen onderzoeksintensief onderwijs als onderwijs waarin ze hun eigen onderzoek aan de orde stellen. Docenten weten vaak ook niet goed in hoeverre collega’s onderzoeksintensief onderwijs geven aangezien visies op verwevenheid van onderzoek en onderwijs vaak niet expliciet worden gemaakt. Om te beginnen zou het nuttig zijn dat wél te doen om zo te komen tot een uitgebalanceerd curriculum.

Er zijn veel meer manieren om onderzoek systematisch een plaats te geven in het onderwijs. Brew denkt bijvoorbeeld aan activiteiten die onderdeel zijn van de onderzoekspraktijk van wetenschappers. “Behalve om het schrijven van een paper, gaat het ook om feedback geven en het herschrijven van een paper op basis van feedback. Ook is het bijvoorbeeld leerzaam studenten een abstract te laten schrijven voor een bestaand artikel.”

Praktijkvoorbeelden

Aan de Universiteit Leiden is onderzoek al op veel verschillende manieren met het onderwijs verweven. De studie Culturele Antropologie kent een binnenlands leeronderzoek in de BA, waarbij de studenten zelf een onderzoeksontwerp maken en vervolgens drie weken veldwerk verrichten in Drenthe. Bij verschillende studies van de faculteit Geesteswetenschappen werken studenten met bronnenmateriaal dat ze zelf leren traceren, transcriberen en vertalen.

In de gecombineerd Leids-Delftse opleiding Molecular Science and Technology gaan studenten na het volgen van een basispracticum al in het eerste jaar aan de slag bij een van de onderzoeksgroepen in Leiden of Delft. Daar doen ze geen standaardproeven, maar werken ze onder begeleiding van de onderzoekers mee aan wetenschappelijk onderzoek. In korte onderzoeksprojecten in het eerste en tweede jaar maken ze kennis met alle facetten van wetenschappelijk onderzoek, zoals (samen)werken in een internationaal gezelschap, plannen en uitvoeren van experimenten, presenteren en rapporteren.

Brew pleit voor een planmatige aanpak: visies expliciet maken, curricula nalopen en elementen van onderzoeksintensief onderwijs structureel inbrengen in de studieprogramma’s.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK