Opening bij Balkenende?

Nieuws | de redactie
5 juni 2009 | OU-voorzitter en SER-kroonlid Theo Bovens is blij verrast met de analyse van premier Balkenende over "de achtergronden en oplossingsrichtingen van de crisis in ons financieel-economisch systeem." Diens idee van een leerrecht voor veertigers spreekt vooral aan.

“De waardering wordt gevoed door twee opvallende elementen. Balkenende introduceert het Rijndelta-model als een soort derde weg tussen Angelsaksisch en Rijnlands model. In feite is dat ook een klein beetje een herwaarding van het Rijnlands model. Mijn voorganger bij de Open Universiteit, Thijs Wöltgens, wijdde hier zijn laatste column aan, net een jaar geleden.

MP pleit voor leven lang leren

Maar het tweede opvallende feit is het pleidooi van hem voor leven lang leren. Hij memoreert de idee van een leerrecht voor mid-veertigers en een eerder op de arbeidsmarkt komen van hoger opgeleiden. Deze kunnen dan hun afrondende studies op latere leeftijd doen. Hier raakt hij aan de discussie binnen het hoger onderwijs over de vraag of een wo-bachelor een geaccepteerd einddiploma oplevert en die over de ‘harde knip’. Onze rector pleitte verleden jaar ook reeds voor het model waarin er meer ruimte komt tussen bachelor en masterfase. Het mid-term-leerrecht sluit goed aan bij de ervaringen van de Open Universiteit.

Die ervaringen zijn, dat mensen die tijdig de vraag beantwoorden of men een nieuwe loopbaanstart in een andere branche maakt, geholpen zijn met scholingsmogelijkheden. Trainingsbureau’s zoals Schouten & Nelissen constateren in hun coachingsopdrachten voor mensen die op een burn-out afstevenen, dat een switch in de carrière wonderen kan doen, maar dat de scholingsmogelijkheden vervolgens zeer beperkt zijn, zowel financieel als qua flexibiliteit. Een leerrecht voor veertigers zou dan echt helpen.

Veertigduizend extra veertigers

Mensen die mijn uitspraken wat nauwer volgen, herinneren zich wellicht mijn opinie dat in Nederland 40.000 veertigers extra deel zouden moeten nemen aan het hoger onderwijs. Als we de ideeën van Balkenende kunnen uitvoeren, dan wordt dat toekomstbeeld misschien werkelijkheid. De MP wil over zijn gedachten in het Voorjaarsoverleg spreken met werkgevers en werknemers. Daar kan hij meteen informeren hoe het staat met de uitvoering van het Nationaal Actieplan Leven Lang Leren, waar de Stichting van de Arbeid al weer 9 maanden naar kijkt!”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK