Opleiden tot creatief ondernemerschap

Nieuws | de redactie
5 juni 2009 | De nieuwe opleiding Advanced Business Creation van Avans Hogeschool biedt een vierjarige bachelor, waarin creativiteit met zakelijkheid gecombineerd wordt. Zij richt zich vooral op studenten die creatieve ondernemers willen worden.

De moderne kenniseconomie die om ondernemerschap en innovatie draait, vraagt om afgestudeerden met zakelijk inzicht én een creatieve geest, aangevuld met lef en doorzettingsvermogen. De nieuwe opleiding Advanced Business Creation (ABC) combineert vakken die gericht zijn op creativiteit en vernieuwing met vakken als marketing, communicatie en ondernemerschap. De Advanced Business Creator mag zich ‘Bachelor of Commerce’ noemen en zal zowel werkzaam zijn in het bedrijfsleven (nationaal én internationaal) als in consultancy/advies of de creatieve industrie. Ook zelfstandig ondernemerschap is een optie.

Innovatiecyclus
Innoveren is te leren. Het vereist een bepaalde structuur om creativiteit in de juiste banen te leiden en te zorgen dat er succesvolle business ontstaat. Deze aan te leren discipline wordt de innovatiecyclus genoemd; het is de rode draad door de opleiding. Studenten leren zich op de omgeving te oriënteren. Trends te zien, nieuwe ontwikkelingen te ontdekken en daaruit conclusies te trekken. Met hun creativiteit verwerken zij deze inzichten in nieuwe producten, diensten en concepten. Zij maken een goed ontwerp, een doordacht projectplan én zorgen voor een succesvolle uitwerking
daarvan. Afgestudeerden hebben oog voor vernieuwing en weten hoe zij hun creativiteit kunnen inzetten. Zij zijn in staat om het ontwikkelproces binnen organisaties uit te zetten en kunnen veranderingen in de organisatie begeleiden en versnellen.

ABC Factory
In de ABC Factory, een interdisciplinaire ‘werkplaats’ vol multimedia, komen alle groepen samen: studenten, docenten, externe experts en opdrachtgevers. Samen werken zij aan de innovatieve invulling van bedrijfsvraagstukken. De ABC Factory biedt alles wat er nodig is voor productontwikkeling, conceptontwikkeling en implementatie. Voor studenten een tweede huis waarin zij zich volop kunnen ontwikkelen. Actief meedoen in de ABC Factory is een wezenlijk onderdeel van de opleiding.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK