Protonentherapie stap dichterbij

Nieuws | de redactie
8 juni 2009 | Minister Ab Klink ondersteunt het invoeren van protonentherapie, een bestralingstype dat ingezet kan worden tegen kanker. In Nederland zijn drie consortia die plannen ontwikkelen voor de bouw van zo'n kliniek. Het Groningse UMC ziet de positieve grondhouding van VWS als een belangrijke doorbraak.

Samen met de RUG, UTwente, het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) en het Paul Scherrer Instituut in het Zwitserse Villigen worden plannen ontwikkeld voor de bouw van een protonenfaciliteit op het terrein van het UMCG. In Nederland is sprake van drie initiatieven tot de oprichting van een centrum voor protonentherapie.

Op het nabijgelegen terrein van de Rijksuniversiteit Groningen bevindt zich het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI), waarmee het UMCG samenwerkt op het gebied van atoom- en versnellerfysica. De ziekenhuisgebonden locatie en de stevige samenwerking met het KVI maken Groningen tot een unieke plek in Nederland voor de bouw van een protonentherapiecentrum, dat bovendien een impuls is voor de regionale werkgelegenheid en de versterking van de kennisinfrastructuur in Noord Nederland.

Kanker is een van de belangrijkste doodsoorzaken in ontwikkelde landen. Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal nieuwe patiënten met kanker jaarlijks toe. Maar ook steeds meer patiënten overleven kanker door verbetering van de behandelresultaten. Een keerzijde van de behandeling van kanker is dat deze vaak, met name bij ouderen,  gepaard gaat met zowel acute als late bijwerkingen. Veel van deze bijwerkingen zijn blijvend van aard en hebben vaak een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van patiënten. Een nieuwe behandeling, bestraling met protonen, zal de behandelmethode voor kanker verbeteren en de bijwerkingen doen afnemen. Protonentherapie past naadloos in het Healthy Ageing concept van het UMCG, omdat protonentherapie tot minder bijwerkingen en dus minder complicaties bij met name ouderen leidt.

Bestraling met protonen (geladen deeltjes) biedt voordelen ten opzichte van de huidige bestraling met fotonen (röntgen). Met protonen is het mogelijk een optimale stralingsdosis ter plaatse van de tumor te geven, terwijl het omliggende gezonde weefsel een lagere stralingsdosis ontvangt. Hierdoor wordt de schade aan het gezonde weefsel tot een minimum beperkt en ontstaan minder acute en late bijwerkingen voor de patiënt. Daarnaast is het in een aantal gevallen mogelijk de stralingsdosis in de tumor te verhogen, waardoor er een grotere kans op genezing is. Een ander voordeel van bestraling met protonen is dat de relatief lage stralingsdosis die in de rest van het lichaam wordt afgegeven, lager is ten opzichte van bestraling met fotonen. Hierdoor neemt het risico op nieuwe tumoren als gevolg van de bestraling (bestralingsgeïnduceerde secundaire tumoren) af.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK