Rijk belemmert duurzame regio

Nieuws | de redactie
18 juni 2009 | Het Rijk belemmert de uitvoering van ambitieuze duurzaamheidsplannen in de regio. De landelijke normen zijn voor veel gemeentes te bescheiden en bieden te weinig bewegingsvrijheid voor lokale initiatieven.

Dit concludeert het Rathenau Instituut op basis van het rapport ‘Energietransitie begint in de regio’. Het onderzoek naar energietransitie in de regio is namens het Rathenau Instituut uitgevoerd door CE Delft die zich haar beurt heeft zich gericht op drie duurzaamheidsinitiatieven.

Zo is de uitwerking van het Rotterdam Climate Initiative, dat beoogt de CO2-emissie in 2025 met vijftig procent te verminderen ten opzichte van de emissie in 1990, onderzocht, evenals de plannen van Texel dat in 2020 zijn energievoorziening volledig verduurzaamd wil hebben. Ten slotte is de Fries-Gronings-Drentse Energy Valley bestudeerd, dat tot doel heeft de economie in het Noorden te versterken door nieuwe energieactiviteiten te ontplooien.

Uit het onderzoek blijkt dat de Rijkswetgeving op dit moment voornamelijk belemmerd werkt voor regio met duurzaamheidsinitiatieven in plaats van dat deze juist stimulerend optreedt. Wat betreft het besparen van energie willen de regio’s vaak meer bereiken dan wat de huidige landelijke normen eisen. Wettelijk gezien kunnen de regio’s zodoende geen extra besparingseisen opleggen. Ook plannen voor hernieuwbare energie stuiten vaak op belemmeringen in centrale wetgeving, die nu te vaak een ‘nee, tenzij-karakter’ draagt dan een meer positief ‘ja, mits-karakter’. Het Rathenau Instituut adviseert dan ook dat er ambitieuzere landelijke normen moeten komen en meer juridische speelruimte voor regio’s die nog verder willen gaan in hun doelstellingen.

Ten slotte concludeert het instituut dat de regio’s baat hebben bij een duidelijker en explicieter uitgedragen Rijksvisie op hoe Nederland de omslag wil gaan maken naar een duurzame energievoorziening. Daaruit moet duidelijk worden welke initiatieven de overheid langjarig wil steunen. Met een dergelijke visie wordt het voor de regio’s makkelijker om maatschappelijk draagvlak te verwerven voor grootschalige energieprojecten, zoals windmolenparken en CO2-opslag.

Het rapport kunt u hier lezen.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK