Standaardaanpak helpt niet

Nieuws | de redactie
22 juni 2009 | De studentenbonden hebben de minister een ‘glossy’ aangeboden om tongue-in-cheek hun kritiek op de studievoorlichting in het HO over te brengen. Stenden-voorzitter Robert Veenstra reageert. “Ook een intakegesprek is geen garantie voor eerlijke voorlichting: het is een momentopname waarbij bovendien de aankomend student niet in de rol en positie is om een afgewogen oordeel te vormen”.

Als collegevoorzitter lees ik dit soort berichten natuurlijk met nieuwsgierigheid en belangstelling: wie vindt nou wat en waarom vindt men dat? En wat vind ik er zelf van? Welnu, het zal geen verbazing wekken dat ik het er roerend mee eens ben dat de inhoud altijd belangrijker is dan de vorm. Dat is dan ook niet de discussie die moet worden gevoerd; het gaat er veel meer om hoe de aankomend student een realistisch beeld krijgt van de opleiding. En van de hogeschool waar hij straks naartoe gaat en waar hij zijn diploma gaat halen.

De organisaties pleiten in hun aanbevelingen voor, onder meer, intakegesprekken. Daarbij past de kanttekening dat een intakegesprek ook geen garantie is voor eerlijke voorlichting: het is een momentopname waarbij bovendien de aankomend student niet in de rol en positie is om een afgewogen oordeel te vormen. Natuurlijk zien we het nut van intakegesprekken, maar dan in combinatie met talentcoaching, een buddysysteem (beide achteraf) en gesprekken ‘aan de keukentafel’ (vooraf).

Juist aan die laatste gesprekken geven de conclusies van de organisaties geen aandacht. En dat terwijl uit onderzoek van Stenden blijkt dat het belang van deze gesprekken toeneemt. Op dit moment geven bij ruim 50% van de aankomend studenten de ouders de doorslag. De aanleiding hiervan ligt voor de hand. De economische situatie verslechtert, ouders moeten (weer) bijspringen, in het algemeen gesproken wordt weer meer gekozen voor ‘veilige’ studies.

Die tendens, die betrokkenheid van de ouders kun je en mag je niet negeren, zeker niet omdat het percentage van studiekeuzes waarbij de ouders de doorslag geven, stijgt. We moeten daarom toe naar een model waarbij in een vroeg stadium, op een rustig moment in een situatie die voor de aankomend student controleerbaar is, zo objectief mogelijke voorlichting wordt gegeven over studie, hogeschool en studiestad. Door studenten of door studiecoaches.

Zulke voorlichting is prima mogelijk, de bronnen liggen voor de hand. Studenten verrichten voor Stenden hogeschool tijdens open dagen en op tal van andere momenten een belangrijk deel van de voorlichtingswerkzaamheden. Dat beleid hebben we ingezet juist om een zo realistisch mogelijk beeld van ‘studeren bij Stenden hogeschool’ te geven en wat dat betreft spelen we al in op de wensen van de genoemde organisaties. Die aanpak, die transparantie, past wat ons betreft bij de wereld van nu en straks waarin de studenten van Stenden hogeschool te maken hebben.

Transparantie kan ook op andere manieren helpen om de overgang van het middelbare naar hoger onderwijs makkelijker en effectiever te maken. Het leerbedrijf Present Promotions is een samenwerkingsverband waarbij mbo’ers van het Friesland College opdrachten op diverse gebieden uitvoeren samen met hbo’ers van Stenden hogeschool. Het is een plezier te zien hoe die projecten verlopen: zo sprak ik een mbo-leerling die samenwerkte met een Duitse student van Stenden hogeschool. Van die student kreeg hij de bevestiging welke extra perspectieven een hbo-diploma kon bieden. En hij zag vooral dat de overgang van mbo naar hbo geen huizenhoge drempel vormde, maar een overgang die je met wat gezond verstand en heldere verwachtingen prima kunt maken. Uiteindelijk heeft hij gekozen voor een economische studie bij Stenden hogeschool waarmee hij zijn droom waar wil maken: terugkeren naar het land van zijn ouders om daar de ontwikkeling van het land te versnellen.

Dit verhaal bevestigde me in mijn overtuiging dat studiekeuze geen standaardaanpak kent. Laat ik het bij Stenden hogeschool houden, want daar heb ik het meeste verstand van: de ene student kiest op basis van de internationalisering voor Stenden hogeschool, waar hij uitgebreide mogelijkheden voor krijgt, zoals hij zal ervaren. De andere student kiest voor de veiligheid van dichtbij of voor de kwaliteit van excellente opleidingen. En weer andere studenten laten zich leiden door economische motieven of door de wijsheid van hun ouders. De bewuste kiezer vindt zelf zijn weg wel naar de open dag en bepaalt op grond van zijn ratio – of onderbuikgevoel – wat het voor hem of haar gaat worden.

Al deze studenten hebben straks de kans de masters-titel te behalen. Wat mij betreft geven we die kansen aan iedere jongere, bij iedere hogeschool, vanaf het allereerste begin: met juiste begeleiding op weg naar de juiste studie, op basis van heldere verwachtingen die zijn gewekt op grond van zo objectief mogelijke informatie. Dat is in het belang van studenten, van de hbo-instellingen en uiteindelijk vooral ook van de maatschappij.

Robert Veenstra,
Voorzitter College van Bestuur,
Stenden.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK