Zaak hbo-titels eindelijk opgelost?

Nieuws | de redactie
15 juni 2009 | De regeringspartijen CDA en PvdA hebben er genoeg van. Zij zetten in op het doordrukken van een oplossing voor de hbo-titulatuur, die Plasterk’s eerdere voorzet terzijde schuift.

In het debat over de Wet Hoger Onderwijs gaan de twee partijen voorstellen indienen om de bachelor- en mastertitels in het hbo te laten verlemen, zoals dit al gebruikelijk is in de meeste landen van het BaMa-bestel van Bologna en Leuven. Een leraar zou dan Bachelor of Arts in Education gaan heten en ook bij de andere opleiding zou een duiding van het relevante domein toegevoegd worden na ‘Arts’ of ‘Science’.

De door OCW in gesprek gebrachte titulatuur met ‘Applied Arts’ en ‘Applied Science’ werd door CDA en PvdA in de voorbereidende gesprekken als “weinig zinvol” en “nogal theoretisch” bestempeld, zo vernam ScienceGuide. Naar verluidt is voor deze lijn van de twee partijen een brede steun te vinden in de Kamer.

De lijn die de hogescholen zelf bepleiten nemen de regeringspartijen daarbij niet zonder meer over. Het CDA laat bijvoorbeeld sympathie blijken voor de oplossingsrichting die eerder al was voorgesteld door de commissie Abrahamsen. Uitendelijk zouden de regeringsfracties aankoersen op een benadering waarin een aspect wordt ingevoegd van het advies van de ‘drie wijzen’, die OCW heeft geraadpleegd. Dit komt erop neer dat de NVAO gevraagd zou worden te toetsen welke hbo-opleidingen voldoende kennisbasis uit praktijkgericht onderzoek hebben om de komende jaren direct over te stappen op de toekenning van de nieuwe titels.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK