Collegegelden op de schop

Nieuws | de redactie
6 juli 2009 | Tot nu toe hadden alleen 30-minners het recht om tegen een wettelijk collegegeld van €1620,- per jaar te studeren. De Tweede Kamer  heeft dat recht verruimd tot iedereen die nog geen bachelor- of masteropleiding heeft gevolgd. Daar staat tegenover dat voor een tweede studie daarna hogere collegegelden gevraagd kunnen worden.

Op dit moment kunnen studenten onder de 30 studeren tegen een wettelijk collegegeld van €1620,- per jaar. Boven de 30 betalen studenten het zogenaamde instellingscollegegeld. Instellingen zijn zelf vrij in het bepalen van het instellingscollegegeld. Voor een aantal studies is het instellingscollegegeld gelijk aan het wettelijk collegegeld, maar het kan flink oplopen, want een wettelijk maximum voor het instellingscollegegeld is er niet.

De Tweede Kamer heeft hevig gedebatteerd over de vraag of het wijsheid is om het wettelijk collegegeld te beperken tot de eerste bachelor- en masterstudie. Maar minister Plasterk gaf aan dat als je 30-plussers ook het recht wil geven een eerste studie te doen tegen het wettelijk collegegeld, je de instellingen op een of andere manier de mogelijkheid moet geven deze ‘gederfde inkomsten’ te compenseren. Want de rijksbijdrage voor de universiteiten en hogescholen gaat niet omhoog.

Wie een tweede studie na de eerste studie gaat doen, moet daarvoor het instellingscollegegeld betalen. Wie een tweede studie oppakt tijdens zijn eerste studie, hoeft daarvoor overigens niet extra te betalen. Wie meerdere studies wil doen, kan dus maar het beste intensief studeren.

De net aangetreden besturen van de studentenbonden hebben zich in krasse bewoordingen tegen de nieuwe regeling gekeerd. Het ISO zegt dat de nieuwe regeling ingaat tegen de ambities van de minister op het gebied van Leven Lang Leren en excelleren. Toch heeft minister Plasterk in grote lijnen het convenant overgenomen dat ISO en LSVb in 2007 hadden gesloten met HBO-raad en VSNU. Ook in het convenant stond dat studenten voor een tweede studie het instellingscollegegeld zouden moeten gaan betalen, behalve als ze daaraan al tijdens hun eerste studie begonnen waren.

Op dit moment staan er 550.000 studenten ingeschreven in het hoger onderwijs, waarvan 2300 voor een tweede masterstudie. Een van de meest populaire tweede masterstudies is filosofie, een studie die overigens maar door weinig studenten wordt afgemaakt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK