Duwtje in de rug voor Antilliaanse studenten

Nieuws | de redactie
30 juli 2009 | Ruim 100 studenten uit de Antillen zijn welkom geheten op een feestelijke bijeenkomst bij de hogeschool Rotterdam. Vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en overheden tekenden een intentieovereenkomst om de studenten in Rotterdam beter voor te bereiden en te begeleiden. Dit alles om hun uitval te verminderen, want voor de meeste Antilliaanse studenten blijkt de overgang naar Nederland groot.

Het is hetzelfde koninkrijk, maar ook een wereld van verschil.Gedeputeerde Marylin Alcala-Walle van Curaçao memoreerde hoe magerde begeleiding twintig jaar geleden was, toen ze in Groningenging studeren. “Ik kreeg een mentor die gepensioneerd was en bovende 60. Tijdens de eerste bijeenkomst zei hij: ‘Voortaan moetenjullie je eigen boontjes doppen.’ Daarna heb ik nooit meer iets vanhem gehoord. Gelukkig had ik lieve familie die me opving”. Alsgedeputeerde Onderwijs van Curaçao wil ze nu werk maken van eengoede aansluiting van Antilliaanse studenten op Nederland. DeStichting Studiefinanciering Curaçao bereidt de studenten voor dienaar Nederland gaan en verzorgt ook een deel van de introductie vande studenten in Nederland.

De bedoeling van de intentieovereenkomst is dat overheden enonderwijsinstellingen de handen ineen slaan om het studiesucces vanAntillianse studenten te bevorderen. Alkalla-Walle: “We weten datpapier geduldig is. Daarom hebben we afgesproken elkaar iedere 2maanden op ambtelijk niveau te zien en een keer per jaar opbestuurlijk niveau”. De intentieovereenkomst is getekend door deErasmus Universiteit, de hogescholen Rotterdam en INHolland, ROCZadkine, de gemeente Rotterdam en het eilandbestuur van Curaçao,mede namens Bonaire. Trekker van het project is de hogeschoolRotterdam, dat al jaren actief beleid voert voor de opvang enbegeleiding van Antilliaanse studenten.

Loco-burgemeester Jantine Kriens prees de keuze van de studentenvoor Rotterdam: “Het College van Burgemeester en Wethouders van degemeente Rotterdam vindt dat Amsterdam een museum is en Rotterdamde stad van de toekomst”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK