HBO trekt werk-leer-recht

Nieuws | de redactie
29 juli 2009 | Binnen Hogeschool Zuyd zoekt men passende oplossingen om te voorkomen dat de afstudeerders in deze zomer door de crisis zonder perspectief op werk of studie zijn.

Voorzitter Karel van Rosmalen: “Wij willen niet dat straks een groep jongeren geen werk vindt omdat ze net op het verkeerde moment zijn afgestudeerd. Daarom nemen we hierin onze verantwoordelijkheid. We gaan niet eerst kijken waar we geld kunnen vinden en dan pas oplossingen bedenken. De huidige situatie vereist nú maatregelen. Dit is toch onze maatschappelijke opdracht.”

De Wet Wij
De nieuwe Wet investeren in jongeren (Wij) verplicht sinds 1 juli gemeenten om jongeren tot 27 jaar die zich voor een uitkering melden een aanbod te doen. Jongeren hebben een werkleerrecht. Hogeschool Zuyd gaat daarom intensief met Limburgse gemeenten, UWV, roc’s en andere instanties aan de slag en trekt op sommige onderdelen de regierol naar zich toe.

Als enige hbo-instelling in het land is ze direct betrokken bij het MobiliteitsCentrum Plus. Deze centra zorgen dat werkzoekenden snel aan werk of aan scholing worden geholpen. De MobiliteitsCentra Plus vervullen een bovenregionale rol en hebben extra middelen daarvoor beschikbaar. Waar elders op mbo-niveau wordt gestuurd, kunnen de extra middelen die in Limburg beschikbaar zijn dus ook voor werkzoekende hbo’ers worden ingezet.

Extra onderwijs voor alumni
Het aanbod waar de hogeschool zelf aan werkt, is  gericht op de korte en lange termijn. “De huidige situatie vraagt snel maatregelen. Bovendien zijn afstudeerders die eigenlijk werk wilden zoeken, niet geïnteresseerd in opnieuw jarenlang onderwijs”, verduidelijkt de collegevoorzitter. Daarom gaat Hogeschool Zuyd een aantal bestaande minoren uit het eerste en tweede blok van het nieuwe schooljaar openstellen voor de studenten die het afgelopen jaar afgestudeerd zijn. “Daarmee kunnen ze hun competentieprofiel aanscherpen.” Ze kunnen wellicht ook bij andere onderwijsactiviteiten aanschuiven.

De expertisecentra van de hogeschool zoeken verder naar projecten in het mkb waar studenten maar ook alumni ingezet kunnen worden. Zo kunnen bedrijven bepaalde projecten realiseren waar ze anders wellicht niet aan toekomen, terwijl de alumni belangrijke werkervaring kunnen opdoen en extra waarde kunnen toevoegen aan zo’n projectgroep naast  de reguliere studenten. Hogeschool Zuyd heeft recent succesvol ervaring opgedaan met het begeleiden naar de arbeidsmarkt van werkloze hbo’ers en academici in het project ‘ Kansen voor Kenniswerkers’, uitgevoerd in opdracht van het UWV. Ook deze ervaring kan ingezet worden voor de werkzoekende alumni.

Verder is de hogeschool samen met de gemeente Heerlen en het UWV bezig om Limburgse bedrijven en instellingen warm te maken voor leerwerkplekken.  Zij bieden de werkplek aan, de hogeschool zorgt voor het noodzakelijke onderwijs. De hogeschool voegt zelf de daad bij het woord en wil dit najaar 25 tot 50 van deze leerwerkplekken voor hbo’ers inrichten. Deze zullen onder meer bij een aantal van de lopende projecten komen, zoals De Wijk van Morgen, Zorgacademie Parkstad etcetera. De gemeente Heerlen heeft eveneens aangegeven tientallen leerwerkplekken in te richten.

Aanbod voor mbo’ers
Hogeschool Zuyd voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor de eigen alumni, ook voor die van de roc’s. Karel van Rosmalen: “We moeten rekening houden met extra instroom vanuit het mbo. Misschien komen er dit jaar méér mbo’ers die extra ondersteuning nodig hebben om in het hbo te slagen. Voor hen willen we speciale schakeltrajecten en korte bijspijkercursussen ontwikkelen.” Ook kunnen mbo-alumni straks wellicht deelnemen aan bepaalde lopende onderwijsactiviteiten van de hogeschool. De hogeschool werkt intensief samen met de roc’s om verbindende trajecten tussen mbo en hbo te organiseren.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK