Juristen en techneuten leren van elkaar

Nieuws | de redactie
30 juli 2009 | De Universiteit Maastricht gaat vanaf 1 september 2009 twee nieuwe masteropleidingen Intellectual Property Law and Knowledge Management aanbieden. De twee masters worden onder dezelfde naam aangeboden, maar leveren verschillende titels op: een Legal Master (LLM) en een Master of Science (MSc). Het vormt dus bèta's en juristen tegelijk en in samenhang.

De Legal Master (LLM) is een opleiding voor juristen, kennismanagers en mensen werkzaam op het gebied van technologie-overdracht die zich verder willen bekwamen in intellectueel en industrieel eigendomsrecht. De MSc opleiding leidt mensen met een technisch-wetenschappelijke achtergrond op voor op een vervolgtraject in de beroepspraktijk dat kan leiden tot een carrière als octrooigemachtigde.

De Engelstalige masters zijn uniek in de Benelux en Europa, omdat de deelnemers naast een afzonderlijk specialistisch traject ook gezamenlijk en multidisciplinair onderwijs volgen in intellectueel eigendom. Door gebruik te maken van probleemgestuurd onderwijs (PGO) kunnen juristen en ‘techneuten’ van elkaar leren en samen werken aan oplossingen voor praktijkgerelateerde problemen. De docenten zijn aangezocht vanuit de academische wereld, rechts- en octrooigemachtigdenpraktijk, rechterlijke macht, kennismanagement, en Europese en internationale organisaties.

Het NVAO heeft inmiddels de masters Intellectual Property Law and Knowledge Management (LLM/MSc) in voltijd- en deeltijdvariant geaccrediteerd. De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag een panel van onafhankelijke deskundigen ingesteld, bestaande uit prof. dr. J. Wouters, hoogleraar Internationaal Recht en Recht der Internationale Organisaties (Katholieke Universiteit Leuven), prof. dr. H. Vanhees, hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht (Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent), prof. mr. D.J.G. Visser, hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht (Universiteit Leiden) en mr. ir. J. H.F. de Vries, rechter-plaatsvervanger octrooikamer Rechtbank Den Haag.


Het advies van het panel was op alle beoordeelde facetten van het ‘Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs’ positief. Enkele passages uit het rapport:

‘Het beoogde programma IPKM voldoet aan de eisen van een wetenschappelijke opleiding; De beoogde eindkwalificaties voldoen zonder meer aan deze van een masteropleiding; Met genoegen stelt het panel ook vast dat de opleiding erin is geslaagd enkele vooraanstaande (gast)docenten te enthousiasmeren voor de nieuwe master IPKM; De opleiding IPKM is erin geslaagd om in haar doelstellingen een goed evenwicht te vinden tussen de eisen van de wetenschappelijke discipline en deze van de beroepspraktijk. Middels een geïntegreerd programma worden studenten met een juridische vooropleiding tezamen met studenten met een technische vooropleiding opgeleid tot deskundigen op het gebied van intellectual property (IP) law and knowledge management in een multidisciplinaire en internationale setting.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK