Noorda: ‘Hoezo openbaarheid?’

Nieuws | de redactie
30 juli 2009 | VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda heeft milde spot over voor het amendenemt van D66'er Boris van der Ham, waardoor studenten bij vergaderingen van CvB's van hbo en wo mogen zitten. Eigenlijk is de Kamer niet consequent genoeg, schrijft hij gekscherend.

‘Binnenkort zal er bij elke vergadering van de ministerraad een kamerlid aanwezig zijn. Advocaten krijgen toegang tot de raadkamer van de rechtbank. Geen artsenoverleg meer zonder een vertegenwoordiger van een patientenvereniging. De voorzitter van de ondernemingsraad woont de directievergadering bij in elk bedrijf.

De eerste stap is gezet. In de vroege vrijdagochtend van 3 juli heeft de Tweede Kamer een amendement gesteund van Boris van der Ham (D’66) dat studenten toelaat tot de vergaderingen van het College van Bestuur van een hogeschool of een universiteit. Op die manier verwacht de wetgever een soepele en efficiente samenwerking en informatieoverdracht tussen bestuur en medezeggenschap. Dat lost het probleem op dat de medezeggenschap onvoldoende weet wat er speelt en daardoor niet goed ‘inhoudelijk nadenken’ kan over belangrijke thema’s.

Deze toelichting geeft meteen aan waarom dit nog maar de eerste stap is. Ook kamerleden kunnen in de toekomst veel beter ‘inhoudelijk nadenken’ over belangrijke thema’s wanneer ze bij de ministerraad zitten. En u kunt zich gemakkelijk voorstellen dat advocaten veel scherper ‘inhoudelijk nadenken’ kunnen, wanneer ze het onderling overleg van de rechters bijwonen. Wie de toelichting leest, begrijpt niet waarom de Kamer niet meteen een stap verder is gegaan en voorschrijft dat de vergaderingen van het bestuur toegankelijk zijn voor journalisten, of nog beter: openbaar zijn.’

Sijbolt Noorda
Voorzitter van de Vereniging van Universiteiten
(VSNU)«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK