Zorg in 2029

Nieuws | de redactie
20 juli 2009 | Vorige week bogen studenten van de Hogeschool Rotterdam zich in de Pressure Cooker 2009 over de toekomst van de zorg. Hun belangrijkste conclusie? Optimale innovatie is pas mogelijk als we anders gaan denken over ziek-zijn.

In 2029 hebben we het paradigma van ziek versus gezond verlaten, en zullen we ziekten beschouwen als onderdeel van ons unieke zijn, zo denken de studenten Er is geen reden tot paniek voor de groei van het aantal chronisch zieken. Door de paradigmaverschuiving in het denken over het lichaam accepteren we in 2029 dat er soms een (tijdelijk) mankement is en concentreren we ons op wat we wel kunnen.

Houthakken in plaats van Ritalin, een inwendige chip die het suikergehalte meet en insuline vrijgeeft, en een wereld waar iedereen beter is. Dat zijn maar een paar van de vele conclusies die studenten van de Hogeschool Rotterdam trokken na een zeer intensieve week. Vijf dagen en nachten werkten dertig topstudenten van uiteenlopende opleidingen samen met twintig innovatieve denkers aan één doel: slimme, nieuwe oplossingen bedenken voor problemen in de zorg.

Wat voor slimme, toepasbare ideeën hebben de studenten bedacht? Een greep uit de oplossingen?


Slim EPD

Het EPD ontwikkelt zicht tot een handig hulpje van de mens, die zelf zijn dossier bestuurt en beheert. Dit dossier linkt hem aan zijn artsen, maak zijn afspraken en regelt het bezoek. Het vertaalt het artsenjargon naar mensentaal en kuist deze informatie voor de buitenwacht. Niet iedereen hoeft immers alle details van iemands ziekte te kennen. Natuurlijk vormt het dossier ook een naslagwerk en legt het contact met relevante anderen. Heb je een zeldzame ziekte en weet alleen een arts aan de andere kant van de wereld daar meer van, dan word je indien gewenst door dit slimme EPD direct gelinkt aan arts en lotgenoten.


Marktwerking versus merkwerking

Marktwerking wordt vervangen door merkwerking. Omdat mensen verschillen en in verschillende situaties en levensfasen verschillende behoeften hebben, zal de zorg zich diversifiëren. Zoals het onderwijs zich opsplitst naar Montessori, Dalton of Iederwijs ideologie, zo vermerkt ook de zorg. Verschillende sferen en belevingen voor verschillende mensen in verschillende situaties. Voor de senior die hecht aan thuis wonen, komen er carestations, units die aan het huis gekoppeld kunnen worden. Bij fastfoodketens kun je medicijnen kopen tegen maagzuur. De ketens zien in dat zorg hogere ‘meerwaarde’ heeft dan fastfood en maken de omslag naar slowfood. Het ‘eten uit eigen tuin’ geniet definitief de voorkeur van het publiek.


Zorg onderdeel onderwijs

In het jaar 2029 is zorg vast onderdeel in het lespakket. Ieder kind vanaf 12 jaar leert de basisbeginselen van prikken tot reanimeren. Dit jaar start ook het programma pc2 waarin preventie, cure en care uiteengerafeld worden. Preventie vertaalt zich naar een zelfvoorzienend systeem, waarin gedrag dat het maatschappelijk nut ten goede komt beloond wordt, terwijl gedrag dat het maatschappelijk nut niet dient duurder is.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK