Beroering over Ramadan

Nieuws | de redactie
13 augustus 2009 | Het CDA acht prof. Tariq Ramadan ongeschikt als bruggenbouwer. Naar aanleiding van het nieuws op ScienceGuide geven de Kamerleden Jan Jacob van Dijk en Mirjam Sterk in vragen aan het kabinet aan grote moeite ermee te hebben dat de Rotterdamse hoogleraar wekelijks een discussieprogramma presenteert op 'de CNN' van Iran.

De christendemocraten vinden dat Ramadan onmogelijk verder kan in zijn rol van integratie-adviseur voor de gemeente Rotterdam. Van Dijk zegt tegen ScienceGuide, dat het hier om veel meer gaat dan een lokale kwestie in het Rotterdamse. Professor Ramadan geldt als een zeer invoedrijke opinionleader in internationale media en aan belangrijke universiteiten, als Oxford en de inhoud en geloofwaardigheid van het integratiedeebat is een zaak waar ook de Kamer en het kabinet een eigen verantwoordelijkheid hebben.

Leefbaar Rotterdam, VVD en SP stellen eveneens dat iemand die in Nederland een rolmodel vervult voor de integratie, onomstreden moet zijn. Ook uit die kring rijzen vragen aan onder meer de ministers van OCW en Integratie of Ramadan zich als wetenschapper aan de Erasmus Universiteit mag inlaten met een televisiestation dat de Iraanse regering ondersteunt.

Het bericht op ScienceGuide is in Den Haag en daarbuiten als een bom ingeslagen en in vele weblogs gepubliceerd. Reacties kwamen uit brede kring. Hoofdredacteur Henk Krol van de Gaykrant wijst er bijvoorbeeld op, dat de visie die de hoogleraar over homoseksualiteit op aandringen van diverse partijen eindelijk op papier heeft gezet in zijn krant “niet veel duidelijkheid schept: nog steeds verschuilt Ramadan zich achter wollig taalgebruik en moeilijk te doorgronden redeneringen.” De medewerking aan de Iraanse zender is weer een signaal van deze onduidelijkheid over koers en opvattingen.

Bij Coolpolitics -bekend van jongerendebatten op MTV en het succes van de Lowlands University op het popfestival- herkent men de discussie over professor Ramadan eveneens. Hij is de voorgaande jaren steeds weer genoemd en overwogen als deelnemer aan debatten, maar “we hebben intensief nageplozen wat zijn betoog is en het bleef toch onduidelijk wat hij als zijn visie brengt, hoe hij dit doet en bij welke gelegenheden en in welke taal hij wat naar voren brengt van die visie.” Tegen die achtergrond koos men ervoor Ramadan liever geen uitnodiging te geven voor een optreden in een van de verschillende discussieconcepten. 

U leest hier de vragen van de CDA-Kamerleden Jan Jacob van Dijk en Mirjam Sterk aan de ministers van OCW en WWI

1.      Heeft u kennis genomen van het artikel in ScienceGuide van woensdag 12 augustus over de betrokkenheid van prof. dr. T. Ramadan bij het Iraanse Presstv omdat hij daar het wekelijkse discussieprogramma ‘Islam and Life’ presenteert’?

2.     Was u op de hoogte van zijn betrokkenheid bij dit medium dat ten doelstelling heeft om de Iraanse revolutie verder te verspreiden?

3.      Klopt het dat dit medium volledig gefinancierd wordt door het Iraanse regime, een regime dat er duidelijke anti-Israelische opvattingen op nahoudt en de democratische grondrechten in eigen land met voeten treedt?

4.      Bent u op de hoogte van de betrokkenheid van de Engelse holocaustontkenner Kollerstrom bij dit medium?

5.      Bent u van mening dat een wetenschapper, verbonden  aan een Nederlandse universiteit, betrokken mag zijn bij een medium dat de Iraanse regering in zijn beleid en doelstellingen ondersteunt, zeker in het licht van de gebeurtenissen in de afgelopen drie maanden, waarbij studenten en medewerkers van Iraanse universiteiten ernstig zijn beknot in hun vrijheid van meningsuiting?

6.      Tariq Ramadan is met een sociaal project Burgerschap en Identiteit voor de gemeente Rotterdam werkzaam, hij wordt betaald door de gemeente Rotterdam en bekleedt in die hoedanigheid de leerstoel ‘Identiteit en Burgerschap’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkt mee aan het ontwikkelen van Stadsburgerschap om een praktische invulling te geven aan burgerschap als bindende factor voor alle Rotterdammers. Deelt u dan de mening van de CDA Tweede Kamerfractie dat de betrokkenheid van Ramadan bij het medium Presstv een goede invulling van zijn opdracht voor de Rotterdamse samenleving onmogelijk maakt? Bent u het met CDA eens dat in het algemeen mensen die een rolmodel vervullen – juist in de grote steden –  onomstreden moeten zijn met het oog op het integratieproces, dat ook nationaal van belang is?

7.      Bent u met de CDA Tweede Kamerfractie van mening dat vergelijkingen in het wekelijkse programma Islam and Life tussen de opkomst van Nazi Duitsland in tijden van de recessie in de jaren dertig en de overwinning van zeer rechtse partijen bij de Europees Parlementsverkiezingen van afgelopen juni ook ten tijde van recessie niet passen binnen de functie van bruggenbouwer, de tegenstellingen alleen maar vergroot en het integratieproces frustreert in plaats van bevordert?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK