De Tip 5 van 2009

Nieuws | de redactie
31 augustus 2009 | Wie komen er aan? Welke mensen moet u dit academisch jaar in de gaten houden als aanstormend talent, als boodschapper van nieuwe relevante geluiden? ScienceGuide luisterde rond in en om de kennissector en komt met zijn Tip 5 van 2009.

1. Jeroen van der Veer

Hij had na Shell kunnen rentenieren, beetje leukecommissariaatjes doen, bonus hier, emolumentje daar, beetje chiquebesturen bij musea en dergelijke. Maar Van der Veer koos voor eenechte klus, het voorzitterschap van het Platform Bèta Techniek. Endat is een ringing endorsement van het élan van deze club.Het was dus ook geen toeval dat de denktankvan het Europese bedrijfsleven hun werk -zoals het JetNet-project -aanprees bij Barroso.

2. Eberhard van der Laan en NorbertVerbraak

Beiden hebben in hun nieuwe baan – als minister en alsvoorzitter van de Commissie DoelmatigheidHoger Onderwijs – het thema  ‘krimpin de demografie’ op de agenda gezet. Daarmee pakken zij eenessentieel thema op dat ook in de EU, vooral in Duitsland, voor deinfrastructuur van het hoger onderwijs steeds indringender wordtbesproken. Verbraak heeft hiermee overigens een primeur: nog nieteerder is een voormalig nummer 1 van de ScienceGuide Top10 vervolgens als ‘nieuw talent’ in de Tip 5 verschenen.

3. Albert Cornelissen

Twee honden vochten om één been, Windesheim ging er mee heen. Denieuwe collegevoorzitter gaat vanuit Zwolle het hogeronderwijs in Almereuitbouwen en inrichten. Deze stad snakt naar een hoogwaardiger,kennisintensiever profiel dan dat van de vluchtstrook vanAmsterdam. Boeiend om te zien hoe een voormalige universitairedecaan als hbo-voorzitter zo’n slaapstad moet voorzien vankwaliteit en een krachtig kennisprofiel. Als hem dat lukt, zoudenze die te bouwen megaverbinding over het IJmeer de ‘AlbertCornelissenbrug’ moeten noemen.

4. Henk Don

Het rapport van zijn commissie zal het beleid, de financiering,het vermogensbeheer en de verantwoording daarvan door het hogeronderwijs voor decennia kunnen bepalen. Komt er een pré- en eenpost-Don tijdperk? Wordt dit een equivalent van de HOAK-nota, quaimpact op beleid en governance?

5. Een Poolse loodgieter

Weet u nog? Zomer 2008? Bij de start van demegadeeltjesversneller van CERN in Geneve waren er lieden dievreesden voor een meltdown van heel Europa in eenantimaterie zwart gat. Intussen ligt het apparaat vooral stilvanwege allerlei storingen. De concurrent Fermilab uit Chicagolijkt de ‘race om het Higgs-deeltje’ zelfs te kunnen gaan winnen.Alles hangt af van de reparateurs die CERN-directeur – nuNWO-voorzitter -, Jos Engelen, aantrok. De eer en reputatie van hetonderzoek in Europa staan op het spel!


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK