Grote belangstelling voor Eerst de Klas

Nieuws | de redactie
25 augustus 2009 | Overheid en bedrijfsleven werven 20 kersverse academici om 2 jaar voor de klas te gaan staan. Naast een eerstegraads lesbevoegdheid krijgen ze in die tijd ook een leiderschapsprogramma vanuit het bedrijfsleven. Het is een pilot, maar nu al zijn er 100 vooraanmeldingen.

Tijdens het intensieve programma ‘Eerst de Klas’ halen twintig geselecteerde academici in twee jaar hun eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Zij krijgen een full time aanstelling bij een middelbare school. Het eerste jaar geven de academici drie dagen per week op school les, het tweede jaar vier dagen per week. Gedurende twee jaar wordt één dag per week (en een deel van de vakanties) besteed aan het leiderschapsprogramma van het bedrijfsleven. De precieze invulling van het programma kan in samenspraak met bedrijf, school, universiteit en student worden vastgesteld. De twintig deelnemende academici worden vanaf september gerekruteerd en gaan vanaf november dit jaar aan de slag op middelbare scholen.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt wees bij de presentatie van Eerst de Klas op 5 juli op succesvolle ervaringen met vergelijkbare initiatieven in Engeland en de Verenigde Staten: “Bijna alle schoolleiders ontvangen deze jonge collega’s graag, want ze zijn energiek, pakken dingen op en maken makkelijk contact met leerlingen. Ook mooi is dat meer dan de helft van de deelnemers langer in het onderwijs blijft dan oorspronkelijk gepland”.

Voorzitter Loek Hermans van de stuurgroep zei dat wat hem betreft ook al een Teach Second in het verschiet ligt: “Als minister wilde ik regelen dat zij-instromers in het onderwijs aan de slag konden. Ik vind het namelijk goed als mensen vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs overstappen en omgekeerd, of banen in beide sectoren combineren. Daarom ben ik zo blij dat dit nu kan. Als Teach First eenmaal goed loopt, gaan we als stuurgroep ook kijken hoe we zij- instromers en part-timers kunnen stimuleren. 

‘Eerst de Klas’ is de Nederlandse variant van buitenlandse voorbeelden zoals het Engelse Teach First en het Amerikaanse Teach for America. Het is voor het eerst dat in Nederland het tekort aan academische docenten wordt aangepakt door het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid samen. Medio volgend jaar wordt de proef ‘Eerst de Klas’ geëvalueerd. Bij succes wordt een tweede lichting academici gerekruteerd.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK