Kennis en democratie in wisselwerking

Nieuws | de redactie
17 augustus 2009 | De conferentie Towards Knowledge Democracy in Leiden is op verschillende manieren trendsettend. Niet alleen is de toeloop enorm, maar zij heeft ook via een eigen, gerichte Linkedin-Group -en een specifieke rubriek  op ScienceGuide- de bezoekers als community vooraf weten te activeren.

Just 10 days to the conference, for which 500 participants haveregistered, from 15 different countries. The LinkedIn-group ‘Knowledge Democracy’, a vehicle for pre- and post-conferencenetworks, discussions and news, has already welcomed more than 250members. In 45 parallel sessions, over 200 speakers will sharetheir views and experience with other participants and theaudience.

Het definitieve programma vindt u hier. Interessante namen onder de sprekers zijn onder meerProf Jaap van Till, HAN-lector en nummer 8 van de ScienceGuide BètaTop 10 van 2008 (over politieke partijvorming in kenniseconomieën),OCW-topman Koos van der Steenhoven, dr. Vasant Moharir (overgloabilsering en governance-hervormingen in India), OvaisMangalwala, Anchor/Producer van DAWN NEWS, het eersteEngelstalige nieuwsstation in Pakistan (over ‘from response toresponsibility’), en ‘onderkoning’ Herman Tjeenk Willink.

Het vraaggesprek van ScienceGuide metconferentievoorzitter prof Roel in’t Veld over het waarom enoogmerk van de conferentie leest u hier. “Er wordtdan gezegd: ‘We gaan scholen afrekenen op prestaties’. Vaakgaat het goed, soms gaat het fout. Dan treedt er massieveverdwazing op. Zoals nu bij die school die failliet dreigt te gaanomdat het numerieke rendement te laag is. Maar de populatie van dieschool bestaat uit 50% gedetineerden en 40% drugsgebruikers. Dandenk ik: wat nou rendement? Die school doet werk van onschatbarewaarde, alleen al door die jongeren uit de criminaliteit tehouden.

Gaat het je bij beleidsvorming om verrijking of om het halen van jeeigen gelijk? In ingewikkelde beleidsprocessen heb je ruimte nodigvoor innovaties, maar die ruimte wordt bij de grote projecten inNederland doorgaans niet gegeven. In Rotterdam moest eentreintunnel worden gebouwd. Een van de randvoorwaarden was dat ditniet ten koste mocht gaan van monumenten. Het lukte vervolgens maarniet om een goede plek te vinden voor die tunnel. Totdat er eenactor in het proces kwam die zei: ‘Je kunt historische pandenafbreken en ook weer opbouwen’.  Dat is ook gebeurd. Dat kostwel wat natuurlijk, tien miljoen in dit geval. Maar op de totalebouwsom was het peanuts en daardoor was wel een veelmooiere oplossing mogelijk.”

Aanmelden voor de conferentie kunt u zich hier. 
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK