Meer weten tegen geweld

Nieuws | de redactie
24 augustus 2009 | Hoe kunnen geweld tegen en uitbuiting van psychiatrische patiënten tegen gegaan en voorkomen worden? En waarom weten we hier nog zo weinig van? Een studiedag van NWO vormt het startschot van een nieuw onderzoeksprogramma over dit thema.

 Hoewel er signalen zijn dat psychiatrische patiënten regelmatig slachtoffer worden van geweld, uitbuiting en intimidatie, is daar weinig aandacht voor in het bestaande onderzoek. Het gaat hierbij niet alleen om criminele handelingen door vreemden, maar ook door geweld en mishandeling door buurtgenoten, familieleden, medepatiënten en hulpverleners. De gepleegde delicten variëren van uitbuiting tot afpersing en van diefstal tot verkrachting. Dit geweld zorgt voor psychische en lichamelijk klachten bij slachtoffers en het maakt ze kwetsbaar voor herhaald geweld.

Het onderzoeksprogramma ‘Geweld tegen psychiatrische patiënten’ is gericht op het ontdekken van risicofactoren voor psychiatrische patiënten. Deze factoren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van interventies ter vermindering van het geweld. Het onderzoeksprogramma is op initiatief van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken (de Stichting tot Steun VCVGZ) in samenwerking met NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen tot stand gekomen.

Op 3 september is op het NWO-kantoor in Den Haag de startdag van het onderzoeksprogramma. Professor Linda A. Teplin van de  Northwestern University, Feinberg School of Medicine in Chicago geeft een introductie over het onderwerp. Jaap van Weeghel, bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen aan de Universiteit van Tilburg, presenteert het vooronderzoek dat is gedaan naar geweld tegen psychiatrisch patiënten. Willem van Tilburg, emeritus hoogleraar psychiatrie aan de VU, zit de dag voor.

De dag is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het veld van de psychiatrie en voor onderzoekers, studenten en andere belangstellenden. Toegang is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcus van Leeuwen, m.vanleeuwen@nwo.nl, 070-3440931.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK