Plasterk wil hoger onderwijs op de schop

Nieuws | de redactie
31 augustus 2009 | Het hoger onderwijs systeem is te strak en door zijn 'binariteit' veel te inflexibel. Minister Plasterk pleit voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor het verdwijnen van de tweedeling HBO - WO. "In ieder geval zal er grote flexibiliteit moeten zijn; we hoeven niet alle studies op een procrustesbed bij te snijden of op te rekken tot één uniform formaat."

De minister pleit in zijn rede bij de jaaropening van deUTwente voor een ander stelsel van hoger onderwijs in hetnieuwe post- Leuven tijdperk. 

Zijn conclusie luidt daarin: “We persen een zeer diverse groepstudenten door de twee types onderwijs die ons binaire stelselbiedt. Daarom is men de laatste jaren in het HBO terecht bezig metde tweejarige Associate Degree, experimenteert men met Masters, endaarom wordt op sommige plaatsen intensief samengewerkt tussen HBOen universiteit. Dat is prima, maar is het genoeg?

Nu bestaat er sinds de commissie Dijsselbloem een grote aversietegen stelselherzieningen, maar die commissie heeft nooit gezegddat het huidige stelsel voor eeuwig is; alleen dat je geen ondoordachte en onvoldoende gedragen plannen moet uitrollen. Datzal ik dan ook beslist niet doen. Wat ik wel doe is de vraagopwerpen: is dit stelsel geschikt voor de komende decennia?”

“De grens is al geruime tijd bereikt en het is goed dat deminister hierover het debat aan wil gaan,” zegt HBO-raad-voorzitterDoekle Terpstra. Om die reden vindt hij het een goede zaak datnu ook minister Plasterk dit zo ziet. Wel waarschuwt Terpstra voorde neiging om zoiets in de vorm van blauwdrukken te willen gaanrealiseren. 

“Het is alleen niet reëel om maar twee smaken te blijvenaanbieden als de student veel meer maatwerk vraagt”. Hetstelsel van hoger onderwijs aanbod moet juist flexibelzijn en inspelen op de diverse instroom van studenten vanuit mbotot en met vwo en levenlangleren. Het hbo vindt daarbij dathet tegemoet moet komen aan de wensen van de studenten en hetwerkveld. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK