Ramadan van Rotterdam naar Amsterdam?

Nieuws | de redactie
31 augustus 2009 | Tariq Ramadan moet Rotterdam inruilen voor Amsterdam. Vier UvA-wetenschappers willen hem als collega.

Niet vanwege zijn wetenschappelijk werk of opvattingen, maar omduidelijk te maken ‘dat de UvA niet meedoet aan de hetze tegenmoslims die vinden dat de islam voor hen ook van belang is buitende privésfeer.’

Paul Aarts, Michiel Leezenberg, Annelies Moors en Ruud Petersbreken deze week in Folia een lans voor de islamoloog, die vanwegezijn klus voor ‘de CNN van Teheran’ door de EUR ontslagen werd. Zijschrijven: ‘Het zou de Universiteit van Amsterdam sieren als TariqRamadan hier welkom zou worden geheten, bijvoorbeeld alsgasthoogleraar. Daarmee zouden we duidelijk maken dat de UvA nietmeedoet aan de hetze tegen moslims die vinden dat de islam voor henook van belang is buiten de privésfeer.’

De vier UvA-wetenschappers vinden dat dit ontslag ‘principiëlevragen’ oproept. ‘De belangrijkste is welke invloed de financiervan een leerstoel heeft op het functioneren van de hoogleraar diede leerstoel bezet. Het is goed universitair gebruik dat definancier op afstand wordt gezet. Wetenschappers moetenonafhankelijk zijn en omstreden standpunten kunnen innemen in hetpublieke debat.’

Zelf liet Tariq Ramadan weten dat de EUR al gepoogd heeft hemnaar de hoofdstad over te hevelen. De VU zou belangsteling hebbenvoor hem en dan zou hij in Rotterdam niet langer steen desaanstoots hoeven te zijn. Maar van deze transfer kwam niets.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK