Topsalaris dankzij zwakke Raad van Toezicht

Nieuws | de redactie
24 augustus 2009 | Topsalarissen voor bestuurders blijken samen te hangen met de knowhow en bevoegdheden van raden van toezicht: hoe minder daarvan, hoe beter directies verdienen. Dit laat Tilburgs onderzoek zien.

Ziekenhuisdirecteuren verdienen meer wanneer de raad van toezicht meer verdient en wanneer de raad over minder medische, juridische en financiële expertise beschikt. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Eddy Cardinaels naar de effectiviteit van de raden van tachtig Nederlandse ziekenhuizen. Om excessen in de beloning van de ziekenhuistop te voorkomen, zou volgens de Tilburgse accountancy-econoom de toezichtstructuur van ziekenhuizen verbeterd moeten worden.

Heel wat ziekenhuisdirecteuren verdienen meer dan de ‘Balkenendenorm’ van 180.000 euro. De juiste hoogte van de beloning is echter moeilijk vast te stellen en kan sterk variëren per ziekenhuis. Marktomstandigheden, prestaties op het gebied van kostenefficiëntie, de complexiteit van de bestuurstaak en de verantwoordelijkheden van de bestuursfunctie kunnen een hoge beloning rechtvaardigen. De raad van toezicht van een ziekenhuis moet erover waken dat het beloningspakket van topbestuurders in overeenstemming is met hun positie.

Accountancy-econoom Eddy Cardinaels onderzocht in hoeverre verschillen in de toezichtstructuur van tachtig Nederlandse ziekenhuizen de verschillen in topsalarissen van ziekenhuisdirecteuren kunnen verklaren. Hij concludeert dat raden van toezicht soms tekort schieten in de bewaking van het beloningspakket. Wanneer de raad onvoldoende expertise in huis heeft op bijvoorbeeld medisch, juridisch en financieel gebied, lijken directeuren extra compensatie naar zich toe te kunnen trekken. Ook lijken ziekenhuizen waarvan toezichthouders zelf een fikse vergoeding ontvangen, althans meer dan wat geadviseerd wordt in de zorgbrede governance code, minder nauwkeurig te zijn in het bepalen van een economisch verantwoorde beloning van bestuurders.

Cardinaels concludeert dat goed toezicht essentieel is voor controle op het ziekenhuismanagement. Het opstellen van normen of beloningsplafonds is niet de juiste strategie om excessen te voorkomen: het debat zou zich moeten richten op verbetering van de toezichtstructuur van een ziekenhuis.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK