Vooral UvA groeit

Nieuws | de redactie
27 augustus 2009 | Verontrustende cijfers van VSNU brachten deze zomer de gemoederen in beweging. Universiteiten zouden met een kwart groeien. De daadwerkelijke instroom blijkt minder, maar de instellingen groeien wél, vooral de UvA en de WUR.

Cijfermeesters en rekenaars op alle universiteiten hebben zichde afgelopen weken gebogen over de groeicijfers. Eén ding is welduidelijk: de eerder genoemde groei van 25 procent wordt nietgehaald. Wat is er aan de hand? Iedereen die zich via het nieuweonline aanmeldingssysteem Studielink heeft gemeld voor een studieis meegerekend. Aspirant studenten uit binnen- en buitenland kondenvier studies invullen, zonder enige verplichting.

De Nijmeegse Radboud Universiteit heeft via Studielink 7.500’aanmeldingen’ gekregen, zo meldt Voxlog. Daadwerkelijkzullen naar verwachting op 1 oktober, de officiële teldatum vooreerstejaars studenten, een slordige 4.200 nieuwe studenten deNijmeegse collegebanken bezetten, nog altijd een groei van zo’n 10procent. Vorig jaar telde Nijmegen 3.800 eerstejaars. De cijfersbetreffen studenten die zich hebben ingeschreven in debachelorfase; de nieuwe instroom van masterstudenten is nietmeegerekend.

Ook binnen de andere universiteiten is driftig gerekend, zodat nueen redelijk betrouwbaar overzicht bestaat van de groei vaneerstejaars. De cijfers in de tabel hieronder zijn gebaseerd opopgaves van de instellingen zelf. De Universiteit van Amsterdamlijkt de grootste groeier te worden, Nijmegen zit in demiddenmoot.

De Nijmeegse telmeester Mariette van den Broek baseert de groei van10 procent op de cijfers van de IB-groep, de instantie die debeurzen verstrekt. Veel betrouwbaarder dan Studielink, weet zij, alluidt haar waarschuwing dat ook de IB-cijfers een te rooskleurigbeeld voorspiegelen. De groei in Nijmegen is vooral te danken aande Faculteit der Managementwetenschappen. Alle studies binnen dezefaculteit zitten in de lift.

De grootste groeier binnen de faculteit is Economie, met 119vooraanmeldingen. Vorig jaar rond deze tijd stond de teller op 54.De stijging van 120 procent brengt deze studie ook hoog in de toptien van grootste Nijmeegse groeiers. Daarin is Informatiekundekoploper, met 21 vooraanmeldingen, ruim anderhalf keer meer danvorig jaar rond dit tijdstip.

Groei eerstejaars universiteiten (inprocenten)

1 Universiteit vanAmsterdam        15 – 25
2 WageningenUniversiteit                   15
3 UniversiteitGroningen               10 – 15
4 Vrije UniversiteitAmsterdam       10 – 15
5 UniversiteitTwente                           12
6 Erasmus UniversiteitRotterdam         10
7 Radboud UniversiteitNijmegen          10
8 UniversiteitLeiden                      5 – 10
9 TUEindhoven                                    6
10 UniversiteitMaastricht                       5
11 UniversiteitUtrecht                           5
(van de TU Delft en de Universiteit van Tilburg ontbreken degegevens)

Top 10 Nijmeegse groeiers

Stijging in procenten (tussen haakjes: vooraanmeldingenvorig jaar rond deze tijd ? vooraanmeldingscijfernu) 

1 Informatiekunde                    163%    (8 ? 21)
2 Kunstmatigeintelligentie          158      (19 ?49)       
3Economie                                120     (54 ? 119)
4Communicatiewetenschap          96       (75 ?147)     
5 Bestuurskunde                        95       (43 ?84)                              
6Politicologie                             75       (64 ?112)     
7Bedrijfskunde                           73       (180 ?311)   
8 Soc. geografie /planologie        60       (77 ?123)       
9 Alg.cultuurwetenschappen         55       (36 ?56)                     
10Wiskunde                               29       (35 ? 45)

Bron: Voxlog


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK