Autisme en levensloop

Nieuws | de redactie
16 september 2009 | Hulpverlening aan mensen met een autismespectrumstoornis valt te verbeteren als ook rekening gehouden wordt met de levensloop. Het lectoraat van Jan-Pieter Teunisse is hieraan gewijd. 12 november 2009 houdt hij zijn intreerede.

Levenslange aandoening

Een autismespectrumstoornis (ASS) is een levenslangeaandoening, die in elke levensfase en op elk levensgebied op eeneigen wijze tot uiting komt. Er is een toenemend besef datcontinuïteit en samenhang van de hulpverlening zijn te verbeterendoor de autistische stoornis te plaatsen in het kader van delevensloop.

Levensloopbegeleiding houdt in dat de hulpverlener bij naderendeveranderingen in de levensomstandigheden proactief kan ingrijpendoor middel van behandelen, ondersteunen en/of opleiden van depersoon met ASS en de omringende omgeving. Er is echter nog veelonbekend over hoe levensloopbegeleiding van mensen met ASS hetbeste kan worden vormgegeven.

Het lectoraat ziet het als zijn taak om op basis vanpraktijkonderzoek de inrichting en inhoud van de bijpassendeondersteuning te helpen ontwikkelen.

Wilt u bij deze installatie aanwezig zijn? Houdt danalvast donderdag 12 november 2009 vrij in uw agenda. Begin oktoberwordt de officiële uitnodiging verspreid. Lees meer over ditonderwerp op de website van het Lectoraat Levensloop bij Autisme. 
 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK