Bèta-plannen vaak ’te aanbodgericht’

Nieuws | de redactie
21 september 2009 | Het hoger onderwijs kan geld krijgen voor bètatechnische projecten die in samenwerking met anderen ontstaan. “Maar veel plannen zijn afgewezen omdat ze aanbodgericht geschreven waren en niet echt een keteninitiatief betroffen”, betreurt het PBT. Hoe het beter kan en zinvolle investering oplevert, leest u op ScienceGuide.

Sinds 1 april 2009 kunnen HO-instellingen aanvragen indienenvoor bètatechnische projecten in samenwerking met anderen. Ongeveereen kwart van het budget is nog beschikbaar. Sprint Innovatief iseen programma voor vernieuwende initiatieven bij het bevorderen vanaantrekkelijk bètatechnisch onderwijs.

Mogelijke ideeën voor Sprint-Innovatief zijn buddy-netwerkentussen goed en slechter presterende instellingen, sectorbredeinitiatieven (bijvoorbeeld aansluitend bij het sectorplan van hetsectoraal adviescollege htno), innovatieve programma’s inclusiefkennisdeling (bijvoorbeeld gericht op rendementsverbetering) enstudiereizen samen met bedrijven.

Op dit moment is er nog zo’n €400.000 beschikbaar. Dehogeschool of universiteit ontwikkelde iets waarbij eenketenpartner betrokken was, in plaats van dat uit het plan bleekdat de partners gezamenlijk een initiatief hebben uitgewerkt.

Sprint instellingen kunnen plannen indienen om voor eenstimuleringsbijdrage uit Sprint-Innovatief in aanmerking te komen.Voorwaarden aan deze plannen zijn:

  • Het plan wordt gezamenlijk ingediend door minimaal 2 partijenuit de keten (bijv. 2 ho-instellingen of een ho-instelling en eenvo-school en/of een bedrijf).
  • Er is sprake van 50% cofinanciering, vanuit hogeronderwijsinstellingen en/of de arbeidsmarkt en/of andere relevantepartijen.

Daarnaast moeten de plannen invulling geven aan aanbevelingenuit het Auditrapport Sprintprogamma 2009 en is het een pré wanneerin de plannen een koppeling met BètaMentality wordt gemaakt, en/ofmet de verschillende partijen een creatieve oplossing wordtaangedragen voor de gevolgen van de kredietcrisis.

Om voor een deel van dit budget in aanmerking te komen, kan eenSprintinstelling vanaf 1 april 2009 een aanvraag indienen. Deplannen worden in volgorde van binnenkomst worden behandeld, envoor het beschikbare budget geldt op=op.

Programmamanager Annemarie Knottnerus van het Platform BètaTechniek benadrukte tijdens de bijeenkomst Beta, zo kan hetook dat ook andere ideeën voor de vernieuwing van hetbètatechniek onderwijs vanuit de instellingen altijd welkom zijn.Voor vragen: a.knottnerus@deltapunt.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK