Bonhof keert zich tegen Flevohogeschool

Nieuws | de redactie
16 september 2009 | In reactie op de Troonrede komen er uit het hoger onderwijs niet alleen klaagzangen, maar ook suggesties voor besparingen. Zo wil Geri Bonhof geen bekostiging voor een nieuwe hogeschool in de Flevopolder, waar Windesheim plannen voor heeft. En ze noemt de afspraken over lerarensalarissen ‘een moeilijk punt’.

Terwijl voorzitter Doekle Terpstra van deHBO-raad momenteel vooral meer bekostiging voor het hbowil omdat dit jaar 25% meer studenten zouden komen,kijkt vicevoorzitter Geri Bonhof demografisch al wat verder.Op middellange termijn wordt immers krimp verwacht.

`Dat is in eerste instanties merkbaar buiten de Randstad, maardaarbinnen komt dat er ook aan. Dat wetende is het de vraag of jemet extra rijksgelden een nieuwe hogeschool in de Flevopolder moetstarten.´ Een dergelijk vraagstuk zal volgens haar zeker aan deorde komen in de ambtelijke werkgroepen die naarbezuinigingsmogelijkheden moet kijken. Het lijkt een handigesuggestie, nu haar eigen hogeschool, de HU, geen ambities richtingAlmere of Emmeloord lijkt te hebben. 

Voor de hogescholen wordt het volgend jaar heel lastig omde cao uit te voeren die door de HBO-raad werd afgesloten, erkentBonhof nu de OCW begroting ineens versoberingen aankondigt. ‘Eenmoeilijk onderwerp zijn de salarissen van het personeel, zo’n75 procent van de uitgaven van de HU’, zegt ze tegenhogeschoolblad Trajectum.

´De lonen stijgen de komende jaren meer dan in de marktsector;die cao-afspraken zijn voor de crisis gemaakt. Dat verschil inloonstijging werd door het ministerie structureel bijgepast, maarmet ingang van 2010 is die compensatie afgeschaft. De Miljoenennotageeft aan dat we dat zelf moeten opvangen. Dat betekent dat elkebudgethouder binnen de hogeschool die twee procent ergens binnen deeigen organisatie vandaan moet halen.’

Lees hier hetinterview van Trajectum met Geri Bonhof.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK