Borderline genetisch divers

Nieuws | de redactie
14 september 2009 | Hoe komt het dat mensen met 'borderline' onderling zo verschillen in heftigheid van de aandoening? VU-onderzoek wijst op een sterk genetisch bepaalde achtergrond.

Mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) zijnimpulsief, reageren extreem en hebben moeite met het onderhoudenvan relaties. Deze kenmerken variëren op een continuüm, van laagnaar hoog. Genetische aanleg speelt een belangrijke rol in hetverklaren van deze variatie. Dit geldt zowel voor zowel mannen alsvrouwen. Genen in een regio op chromosoom 9 zijn mogelijkverantwoordelijk voor deze genetische variatie. Dit is de uitkomstvan het onderzoek van Marijn Distel waarop zij 16 september aan deVU promoveert.

Distel zocht een verklaring voor verschillen op een continuümvan borderline persoonlijkheidskenmerken bij de algemene bevolking.Haar centrale vraag was of verschillen tussen mensen in borderlinepersoonlijkheidskenmerken verklaard kunnen worden door verschillenin erfelijke aanleg.

Om deze vraag te beantwoorden deed zij een groot onderzoek ondertweelingfamilies uit Nederland, België en Australië. Meer dan15.000 tweelingen en hun familieleden vulden een vragenlijst inover borderline persoonlijkheidskenmerken. De scores op dezevragenlijst lieten inderdaad een grote variatie van laag naar hoogzien.

Genetische aanleg bleek een belangrijke rol te spelen in hetverklaren van deze variatie. Genen in een regio op chromosoom 9zijn mogelijk verantwoordelijk voor deze genetische variatie.Verder onderzoek moet uitwijzen welke genen dit precies zijn.

Naast genen spelen bij sommige mensen ook omgevingsinvloeden eenrol. Distel onderzocht de rol van ernstige, stressvollegebeurtenissen, zoals een geweldsmisdrijf, een scheiding of hetverbreken van een relatie. Mensen die het slachtoffer zijn van eenseksueel misdrijf lopen een bijzonder groot risico op BPS, bij henspelen genetische factoren zelfs in mindere mate een rol dan bijmensen die deze traumatische gebeurtenis niet hebbenmeegemaakt.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK