Borgen in de acute zorg

Nieuws | de redactie
16 september 2009 | Om tot verbeteringen in de acute intensieve zorg te komen hebben praktijk en wetenschap elkaar nodig. Hoe zorgen we er voor dat we die nieuwe kennis en vaardigheden vasthouden? Deze vraag staat centraal tijdens de Invitational Conference op donderdag 15 oktober. HAN-lector Joke Mintjes licht dit evenement toe.

Dit Invitational Conference gaat over de opdracht vanlectoraten: kenniscirculatie. Van lectoraten wordt verwacht dat zijkennis ontwikkelen die ten goede komt aan onderwijs en praktijk. Zoricht het lectoraat Acute Intensieve Zorg (AIZ) van de HAN zich opkenniscirculatie tussen onderwijs en praktijk in de keten van acutezorg:

  • de Ambulance
  • de Spoedeisende Hulp
  • de Intensive Care

Leren kennis toepassen
Kennis circuleert niet in de lucht maar in de hoofden vanmensen. Voor het HAN-lectoraat AIZ zijn die mensen docenten enstudenten, en verpleegkundigen, paramedici en maatschappelijkwerkers die werkzaam zijn in de acute zorgverlening. Zij moeteniets kunnen met de kennis van het lectoraat. Die kennis moet leidentot anders, beter, handelen. Dat gaat niet vanzelf. Het lerentoepassen van kennis is een vak apart. Eenmaal toegepast beklijftde kennis slecht, en zijn de veranderingen en verbeteringen vaakvan korte duur. Ook al is het onderwijs nog zo veel en goed, kennisalleen leidt niet tot blijvende verbetering in de praktijk.

Wat werkt dan wel? Dat weten we niet precies, de meningen zijnverdeeld en de ervaringen verschillend. Daarover gaat dezeconferentie.

Programma

  • We horen van professor Theo van Achterberg wat de wetenschap zegtover het toepassen van kennis, en het vasthouden van verbeteringen.Er zijn verschillende theorieën met ieder een eigen oplossing voorhet probleem.
  • Daarna vertelt Bianca Drinkwaard, Spoedeisende Hulp arts, overhaar ervaring van een geslaagde blijvende verandering in haarpraktijk. Wellicht heeft zij praktische tips en trucs. Vaak gaatveranderen gepaard met emoties, met enthousiasme, of juistweerzin.
  • Het Toetstheater zal met theatrale middelen laten zien hoe dieemoties een rol spelen bij kennen, kunnen en doen. Innerlijkeweerstand tegen nieuwigheden kan tragikomische vormen aannemen,vooral voor de buitenstaanders.
  • Na het intermezzo met het Toetstheater komen de leden van dekenniskring van het lectoraat AIZ aan de beurt. De leden van dekenniskring zijn docent/onderzoeker en voeren zelf praktijkgebondenonderzoek uit, met inzet van hbo-studenten. Zij zullen deresultaten van hun werk presenteren in workshops. Daarbij gaan zijspecifiek in op hun manieren om de ontwikkelde kennis blijvend tengoede te laten komen aan onderwijs en praktijk. De deelnemers aande workshops worden uitgenodigd tot scherpe discussies. 

Meer weten?

  • Bekijk het programma en praktische gegevens van en over het Invitational Conference
  • Bekijk de website van het lectoraat Acute Intensieve Zorg
  • Volg het weblog van lector Joke Mintjes

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK