California dreaming: Haagse reacties

Nieuws | de redactie
2 september 2009 | ScienceGuide peilde de reacties van de onderwijswoordvoerders in Den Haag op de ‘Californische droom’ van Plasterk. "Het is een oplossing op zoek naar een probleem."

In Den Haag is men inmiddels al tamelijk uitgesproken over hetkonijnuit Plasterks hoed. Regeringspartij CDA vraagt zich af voor welkprobleem de oplossing van een stelselcommissie bedoeld is. “Eenwetenschapper signaleert een knelpunt, beschrijft het probleem,maakt dan een analyse en concludeert dan. De minister lijkt enigestappen omgedraaid te hebben. Dat valt mij tegen van iemand die inde wetenschap groot geworden is,” zegt Jan Jacob van Dijk tegenScienceGuide.

Daar denken grote oppositiepartijen ook zo over, zo lijkt het.SP’er Jasper van Dijk is argwanend dat dit een afleidingsmanoeuvrezou zijn: “Onderzoek naar verbetering van het stelsel kan nietverhullen dat instellingen extra budget nodig hebben. Maar op datpunt blijft het oorverdovend stil bij Plasterk. De bijdrage perstudent is de afgelopen 12 jaar met 500 euro verlaagd.”

De VVD haalt de gedachte van CDA’er Jan Jacob van Dijk aan: “het iseen oplossing op zoek naar een probleem” grapt Kamerlid HalbeZijlstra. Hij noemt het voorstel van Plasterk “een echte PvdA-move”vanwege de structuralistische aanpak die de minister lijkt voor testaan. “Na de stelselingrepen in het VO waarover JeroenDijsselbloem moest rapporteren, zou nu het HO aan de beurt zijn. Ikmag toch hopen van niet.”

De VVD is wel voor een grotere differentiatie in het HO-bestel.”Maar daar heb je de minister niet voor nodig. Laten deinstellingen dat toch zelf doen. Het hbo kan prima zelf met meermaatwerk inspelen op de instroomvariëteit uit mbo, havo en vwo.Geef ze daar de ruimte voor.”

Wat Zijlstra vooral verdriet is de in zijn ogen zinledige herhalingvan oude discussies die nu dreigt. “Ik was zo blij dat we sinds eenjaar of twee af waren van het gehakketak over binariteit. Het hboverdiende juist een compliment dat men nu veel meer inzette op deberoepseer van de professional waar zij de opleiders van zijn. Enmet deze stelselopzet gaan we met zijn allen terug naar af in dediscussie. Niet doen dus.”

Hiervindt u meer over ‘California dreaming’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK