California dreaming

Nieuws | de redactie
2 september 2009 | 'All the leaves are brown, and the sky is grey.' De officiële reacties zijn ‘geïnteresseerd’, ‘goed idee’. Informeel klinken volstrekt andere geluiden over het konijn uit Plasterks hoed: het HO-stelseldebat. “Prachtig hoor, maar wij laten ons niet afleiden.”

De verbazing daalt als stofdeeltjes traag neer op HO-land na devoorzet van OCW. Is binariteit plots het urgente probleem? IsSchwarzenegger het beleidsvoorbeeld? Is een commissie van vier nognodig als de OESO-review al twee jaar klaarligt? Gaanwe ineens over structuren in plaats van over de KIA praten?Het zijn maar enkele van de vragen die op ScienceGuideafstormden in de voorbije 48 uur.

Binnen 24 uur was wel het gevecht om de vier commissieplaatsenal volop gaande. Die afleidingsmanoeuvre zo vlak voor Prinsjesdagis OCW in ieder geval gelukt. Mag of móet een actieve HO-bestuurderer in? Welke buitenlanders vertrouwen de koepels en wie niet?De grap dat dit de ideale nieuwe baan voor prof. Tariq Ramadan(Oxford, Tokio, Qatar, ex-EUR) was, bleef niet lang achterwege.

Arnold, Leuven, Obama

Los van de verbazing over de structuralistische benadering levener vraagtekens over de betekenis van Plasterks enthousiasteverwijzing naar Californië als voorbeeldland. De huidige  dramatische toestanden aldaar in het hoger onderwijsbestelroepen die sowieso op. Tienduizenden ontslagen in het onderwijs,opschorting van uitbetaling van studiebeurzen, staking vansalarisbetaling aan medewerkers, het bankroet – de facto – van depublieke HO-instellingen van de University of California, het kanniet op.

Zulke vraagtekens doken ook elders op. Ligt Californië inLeuven? Oftewel: was Plasterk eind april niet co-voorzitter van hetcruciale Europese ministerberaad dat de doorbraak wist waar temaken naar een HO-bestel een perspectief voor 46 landen? Kwamennaar Leuven daarvoor niet ook landen als India, Brazilië,Zuid-Afrika, Rusland en Zuid-Korea om mee te denken en zich opEuropa’s HO te richten? Was gouverneur Schwarzenegger daar somsook? Nee.

Anders gezegd: waarom zette Plasterk in Twente niet met panachede lijnen uit, die hij sinds mei, als ‘Leuven-winnaar’, hadgeschetst en uitgediept voor een voortrekkersrol van Nederland indat nieuwe Europese HO-landschap? En waarom moest de studieloopbaanvan Barack Obama in zijn speech figureren? Deze zoon van hetMidwest-staatje Kansas, die opgroeide op Hawaï en in Indonesië,bezocht de universiteiten in New York (Columbia) en Boston(Harvard) voordat hij zijn sporen verdiende als sociaal werker inde getto’s van Chicago. Geen minuut in Californië, letterlijk aande andere kust van het continent van zijn bestaan.

Het HO over de verkiezingen getild?

De vragen die de zegslieden van ScienceGuide het meest boeien,zijn daarom nu de volgende:

–         Wat is deopdrachtformulering voor de Cie van 4?

–         Is die eenzaak van ‘intern OCW’ of ziet men de missie van het HO breder enwordt, bijvoorbeeld, het IP ingeschakeld bij de formulering?

–         Kijkt dieopdracht ook naar HO-rollen als LLL en de doorstroom uit mbo, havoen vwo, evenals die van buiten Nederland?

–         Kijkt dieopdracht naar 2012 of 2030? Komen er (dus) actief meedenkendestudenten in of bij?

–         Omarmt hetkabinet deze aanpak en schort ze intussen de beslissing totdiepte-investeringen in het hoger onderwijs op totdat de Cie van 4witte rook geeft?

–         Wat gebeurt erin de zomer van 2010 na de publicatie van het commissierapport alsde conclusies, ook financieel, getrokken moeten worden en departijen al klaar zijn met hun program en de verkiezingscampagnesbeginnen?


‘California dreaming on such a winters’ day,’ zou dat het mottoworden van Prinsjesdag?

Klik hiervoor de reacties uit Den Haag.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK