CDA-politicus gaat Avans leiden

Nieuws | de redactie
22 september 2009 | Paul Rüpp wordt voorzitter van Avans Hogescholen als opvolger van Harry Koopman. Rüpp is op dit moment gedeputeerde voor het CDA in Noord-Brabant.

Het zoeken van een collegevoorzitter had enige voeten in deaarde. Men wilde nadrukkelijk iemand die de externe relaties vanAvans zou kunnen versterken. In de jaren na de fusie in 2001 isveel energie gestoken in het op orde brengen van de organisatie. Nuis het de bedoeling dat de opvolger van Koopman de luiken in deorganisatie openzet.

Paul Rüpp is een prominent CDA-politicus. In 2001-2002begeleidde hij als interim-bestuurslid van het CDA na het vertrekvan De Hoop Scheffer de programcommissie die mede de ideologischebasis legde voor het succes van daaropvolgendekabinetten-Balkenende. In Noord-Brabant is hij sinds 2003gedeputeerde ruimtelijke ordening. Als zodanig geldt hij – sindshet vertrek van Pieter van Geel naar Den Haag – als ‘de onderkoningvan Brabant’.

Rüpp begon zijn carrière in het middelbaar onderwijs als leraarNederlands in Uden. Later stond hij als wethouder enloco-burgemeester aldaar aan de wieg van het Udens College, waarhij 10 jaar vice-voorzitter en voorzitter van het bestuur was.Ervaring in het bedrijfsleven deed Rüpp 5 jaar lang op alsdirectielid van Beter Bed, waarbij hij zich vooral op de Duitsemarkt richtte.

In de Raad van Bestuur neemt Paul Rüpp binnenkort de hamer overvan Frans van Kalmthout, de huidige waarnemend voorzitter was.Met Marja Kamsma heeft de Raad van Bestuur van Avans Hogescholendan weer 3 leden.  

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK