Darwin in debat

Nieuws | de redactie
14 september 2009 | De KNAW organiseert 15 september een symposium over de vele invalhoeken en dimensies van het debat over 'Darwin'. Van 'hoe een rund een koe werd' tot de speltheorie als instrument voor evolutie.

De kracht van de schijnbaar zo simpele evolutietheorie vanDarwin, de evolutie van micro-organismen en dieren en hundomesticatie, en de plaats van de mens in de natuur. Dezeonderwerpen komen aan de orde op het wetenschappelijk symposiumgetiteld ‘Evolution, a Matter of Facts’. De Koninklijke NederlandseAkademie van Wetenschappen organiseert dit symposium op dinsdag 15september in Utrecht. U bent van harte uitgenodigd om hierbijaanwezig te zijn.

Op het programma staan acht lezingen van wetenschappers die hetthema vanuit verschillende invalshoeken belichten. De presentatievan Jack Middelburg (Netherlands Institute of Ecology NIOO-KNAW)over de verwevenheid van de evolutie met geologische processenvormt de aftrap van een fascinerende reis door modernonderzoek.

Eugene Koonin (National Library of Medicine National Institutesof Health, Bethesda) maakt moleculaire evolutie zichtbaar metspectaculaire DNA-technieken. Hoe het rund een koe werd leert u vanDan Bradley (Trinity College, Dublin).

Paulien Hogeweg (Universiteit Utrecht) gebruikt computersinventief en speelt met evolutie van molecuul tot ecosysteem.Verrassende inzichten in de evolutie van bacteriën uit despeltheorie komen aan bod bij Juan Kyemer Vargara (TU Delft). JackPronk (TU Delft) ontwikkelt ‘evolutionary engineering’ voorindustriële processen.

Zelfs tussen robots kan ‘vanzelf’ samenwerking ontstaanlaat Dario Floreano (Swiss Federal Institute of Technology,Lausanne) zien. Hoe cruciaal is de rol die samenwerking speelt inde sociale evolutie van de primaten (en vooral van de mens)? Opdeze vraag gaat Carel van Schaik (Anthropologisches Institut &Museum, Universität Zürich) in.

Het symposium ‘Evolution, a Matter of Facts’ vindt plaats in hetTheatron (Educatorium) van de Universiteit Utrecht en begint om10.00 uur. Voertaal is Engels. Toegang is gratis.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK