Demografie op HBO-agenda

Nieuws | de redactie
21 september 2009 | Nol Reverda is door de Hogeschool Zuyd benoemd tot bijzonder lector 'Demografische Krimp'. Hij gaat leiding geven aan het Nederlands kenniscentrum voor de maatschappelijke gevolgen van demografische krimp, NEIMED.

NEIMED is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Limburg,Parkstad Limburg, de Open Universiteit en Hogeschool Zuyd.Inhoudelijk gaat Nol Reverda zich vooral richten op de gevolgen vankrimp voor wonen, werken, educatie, cultuur, recreëren, zorg enwelzijn en openbaar bestuur.

Op deze terreinen zal zowel aanvullend onderzoek uitgevoerd gaanworden als zullen er innoverende projecten ontwikkeld worden. Meerinformatie over bevolkingskrimp:

www.vanmeernaarbeter.nl

Nol Reverda blijft ook lector van CESRT, het lectoraat SocialeIntegratie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK