Grenzeloos ranken en internationaliseren

Nieuws | de redactie
29 september 2009 | Onderzoek is in de meeste disciplines ondenkbaar geworden zonder grensoverschrijdende relaties. HO-instellingen vergelijken zich bovendien steeds vaker met het buitenland, of worden vergeleken in rankings en classificatiesystemen. DAIR kijkt naar de vraag of vanuit de professie van institutional researchers en informatiemanagers in het HO voldoende zicht bestaat op deze ontwikkelingen: 'Hoe gaan we daar mee om, en welke bijdrage levert IR daaraan?'

DAIR is een vereniging van mensen die werkzaam zijn ininstellingen en organisaties voor hoger onderwijs en die informatieover dit hoger onderwijs verzamelen en analyseren, ten behoeve vanhet hoger onderwijs en van de eigen instellingen. DAIR is eenvereniging van mensen die zich willen ontwikkelen in hun professieen die de effectiviteit van hun werk willen verhogen. Dairorganiseert op 4 en 5 november a.s. haar 13e Seminar “Grenzeloos”over Internationalisering in het hoger onderwijs, internationalerankings & innovatie en valorisatie van onderzoek inconferentiecentrum Woudschoten te Zeist.

Het seminar overschrijdt grenzen door niet alleen aandacht aanonderwijs te schenken, maar ook aan onderzoek eninnovatie/valorisatie. De Nederlandse samenleving staat voor deuitdaging zich te handhaven in een wereld waar de economischerelaties door de crisis ingrijpend lijken te veranderen. Het hogeronderwijs zal daarin met zijn kennisreservoir een grote rol moetenspelen. Het toepassen van kennis wordt in de komende jaren eenspeerpunt van groot economisch belang. Hoe staat Nederland ervooren welke bijdragen kunnen instellingen voor hoger onderwijs hieraanleveren? Hoe krijgen de instellingen hun sterke punten in beeld? (Bijvoorbeeld in de evaluatie van hun onderzoeksprogramma’s.)

Tijdens dit seminar zullen we veelvuldig grenzen overgaan dooraandacht te geven aan de internationale dimensie die op vrijwel elkterrein van het hoger onderwijs steeds belangrijker wordt, en doorveel aandacht te schenken aan onderzoek eninnovatie/valorisatie.

Met o.a. E. Beerkens van het Nuffic (keynote), Prof F. vanVught, voormalig UT-voorzitter en oprichter van CHEPS, F. Nauta,lector Innovatie aan de HAN en ScienceGuide columnist en J.Bartelse, Interdepartementale Directie Kennis enInnovatie over valorisatie van onderzoek.

Meer informatie en aanmelding: www.dair.nl/seminar13of info@dair.nl,


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK