Hamer bemoedigt universiteiten

Nieuws | de redactie
18 september 2009 | " We moesten er tot het laatste uur op wachten, maar toen kwam het op tafel: onderwijs en wetenschap in Nederland bij de top vijf van de wereld; daarop zal bij de grote heroverwegingsoperatie 2010 moeten worden gekoerst. Dat vraagt een motie van de drie coalitiepartijen," zo juicht VSNU-voorzitter Noorda.

In januari had het kabinet van een eerdere motie-Hamer-Slob-VanGeel de opdracht meegekregen de lat op het OECD-gemiddelde teleggen. Dat bleek na wat berekeningen en herberekeningen eengepasseerd station. Het goede nieuws van de Algemene Beschouwingen2009 is dat een Kamermeerderheid het daar niet bij wil laten.

In de afgelopen weken is, anders dan vorig jaar rond Prinsjesdag,het hoger onderwijs een frequent besproken thema geweest. Depublieke en politieke aandacht werd eerst getrokken door de sterketoename van de eerstejaarsaantallen, toen doordat minister Plasterkzich afvroeg of het hoger onderwijs de sterke groei nog wel aankonen een adviescommissie in het vooruitzicht stelde, en daarna doorde pleidooien van VVD en D’66 voor stevige investeringen inonderwijs en wetenschap met het oog op de toekomst van hetland.

De presentatie van de rijksbegroting is traditioneel de aanleidingvoor uitbundig partijpolitiek wapengekletter en vendelzwaaien. Ditkeer niet anders. Naar grote thema’s en ingrijpende keuzes werdgraag verwezen, vrijwel steeds als verwijt aan partijen die zewillen maken of juist vermijden. Diepgaande debatten overdergelijke onderwerpen vinden in het parlement zelden plaats. Deprofilering van de eigen voorkeuren voor de eigen achterban is hethoofdmotief. Onder deze omstandigheden trekken extreme reacties depublieke aandacht. Maar liefst twee moties van wantrouwen!

In al dat geweld vallen ‘gewone’ moties niet op. Daarover wordtgeen spektakel gemaakt. Ik heb mevrouw Hamer donderdagavond welmeteen een sms’je gestuurd. ‘Bemoedigende motie, Mariëtte!’ Wantlaten we wel wezen, op een zo duidelijke ambitie voor de toekomstvan onderwijs en wetenschap hebben we lang zitten wachten.

Sijbolt Noorda
Voorzitter van de Vereniging van Universiteiten


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK