HAN wordt duurzame hogeschool

Nieuws | de redactie
2 september 2009 | De HAN wil heel haar organisatie en curricula gaan 'verduurzamen'. De gevolgen daarvan zijn ingrijpend en soms verrassend.

De Arnhemse hogeschool maakt € 10 miljoen vrij – en bespaart eenhalf miljoen per jaar – met een geïntegreerde duurzameontwikkeling van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Doel isom samen met andere instellingen en het bedrijfsleven in de regioslimmer en duurzamer uit de economische crisis te komen.

Aldus het investeringsplan dat Ron Bormans, voorzitter van hetCollege van bestuur van de HAN, vandaag presenteert.

Het doel is 4-ledig:

  1. Een integrale aanpak realiseren binnen de HAN; bij deontwikkeling en uitvoering van de (extra) investeringen zo breedmogelijk eigen mensen inzetten.
  2. Een impuls geven aan de regionale en duurzame (kennis)economie;vooral co-financiers en partners in de regio oproepen tot deelname(in geld, expertise en menskracht).
  3. Andere instellingen en overheden oproepen en stimuleren(hogescholen, universiteiten, OC&W, VROM, EZ) deze beweging teversterken.
  4. De nadrukkelijke intentie uitspreken om in de komende jarenaanzienlijk verder te gaan dan de bestaandeduurzaamheidsconvenanten.

Kostenbesparing

De HAN gaat zo investeren dat op de korte, middellange én langetermijn niet alleen een bijdrage geleverd wordt aan hetverduurzamen van onze samenleving, maar ook een kostenbesparingoplevert De totale jaarlijkse kostenbesparingen worden nuvoorzichtig geschat op ongeveer € 550.000.

Onderwijsverbetering

De besparingen komen rechtstreeks ten goede aan deonderwijsuitvoering. Ron Bormans: ‘De inzet is om hiermeeadditioneel op jaarbasis minimaal 15 extra docenten fulltime aan testellen. Via dit programma leveren we dus een bijdrage aan hetintensiveren én kwalitatief verbeteren van ons onderwijs.’

People, Planet èn Prosperity

In de uitwerking van de plannen is steeds gekeken naar2 spin offs: het betrekken van de eigen medewerkers en studentenenerzijds en het regionale bedrijfsleven anderzijds.

‘De huidige economische crisis vraagt om ander leiderschap en omonorthodoxe vernieuwing. De HAN is bereid en in staat aan die vraagtegemoet te komen.’ De economische en ook de milieucrisis vragendus om ongebruikelijke stappen en de HAN is bereid ze te nemen, zomaakt Ron Bormans duidelijk. ‘Duurzame ontwikkeling vraagt omintegratie van activiteiten: People, Planet èn Prosperity. Daaropworden de verbindingen tussen de HAN en de buitenwereldversterkt.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK