Havens en delta’s werken aan klimaat

Nieuws | de redactie
14 september 2009 | Wereldsteden en -havens werken steeds meer samen aan het klimaatvraagstuk. Burgemeester Aboutaleb heeft het boek ‘Connecting Delta Cities’ aan Robert Kennedy jr. en zijn New Yorkse collega’s aangeboden. Het boek beschrijft het onderzoek naar het aanpassen van grote havensteden zoals Rotterdam, New York en Jakarta aan klimaatverandering .

Het actief omgaan met klimaatverandering blijkt een goede manierte zijn om steden anders maar betaalbaar in te richten, veiliger enmet behoud van kwaliteit van wonen en werken. Het boek beschrijftdaartoe nieuwe ideeën en innovaties in bijvoorbeeld architectuur enwaterkeringen en is een samenwerking van ondermeer de VrijeUniversiteit Amsterdam, Columbia University uit New York, de StadRotterdam en het ingenieursbureau ARCADIS.

Het blijkt dat de overstromingsrisico’s in grote kust- enhavensteden zoals Rotterdam en New York toenemen doorklimaatverandering, zeespiegelstijging en bevolkingsgroei.

Grote delen van New York liggen slechts 1 tot 2 meter bovenzeeniveau. Orkanen en winterstormen kunnen voor vele miljardeneuro’s schade aanrichten.  Het beschermingsniveau van de stadis voor Nederlandse begrippen erg laag. Nieuwe kaden, dijken ofstormvloedkeringen zijn een optie om de stad voor toekomstigerampen te behoeden.

Rotterdam en New York denken juist nu aan meer aan wonen enwerken aan het water en de komende decennia komen er in de regioRijnmond voor meer dan 50.000 mensen woningen aan het water. Eenveelvoud aan “waterfront development” staat gepland voor NewYork.

Dat maakt water steeds meer een kans en niet alleen eenbedreiging. “Door woningen aan te passen dienen ze als waterkering,bijvoorbeeld door hoger te bouwen of combinaties te zoeken vanwaterkeringen en woningen. Dat maakt beschermings-maatregelenbetaalbaar en attractief. Het oude Hollands dijkhuis principe komtzo  in een modern jasje en is dus weer actueel” aldus JeroenAerts, Hoogleraar Klimaat- en Waterrisico’s aan de VrijeUniversiteit Amsterdam.

Juist nu is de tijd om te investeren in klimaatmaatregelen.Overheden investeren  voor vele miljarden euro’s in nieuwebruggen, tunnels, wegen en gebouwen. Juist zo moet de economie weer op gang komen. “Deze investeringen kunnen met watkleine aanpassingen climate proof worden gemaakt waardoor New Yorken Rotterdam extra kosten in de toekomst kunnen vermijden”, aldusArnoud Molenaar van Rotterdam Climate Proof, adaptatieprogramma vanRotterdam Climate Initiative en Piet Dircke van ARCADIS.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK