Hippocrates voor MBA’ers

Nieuws | de redactie
7 september 2009 | Economische wetenschappers en hun studenten moeten zich fundamenteel bezinnen op wat de crisis hen leert, ook moreel. Op Harvard is zelfs een formele erecode en beroepseed voor MBA-alumni in de maak. Herman Wijffels, Kees Koedijk en Lans Bovenberg gaven hier voorzetten voor tijdens het symposium rond het nieuwe boek ‘De balans van Bovenberg’

Een gedragswetenschap

Ruud Lubbers zei bij binnenkomst in de zaal voor dezebijeenkomst, getiteld ‘Waarden in de Economie’: “Dat begint goed.Het eerste woord dat je vanuit dit halletje ziet op het scherm inde zaal is ‘waarden’.”

Koedijk schetste hoe de economische opleidingen zich zoudenmoeten herbronnen en “ontsnappen aan oude ideeën, naast het vindenvan nieuwe”, zoals Keynes dit beschreef. Essentieel noemde hij dateconomie weer als een gedragswetenschap gaat worden gezien enbeoefend en niet als een ‘exacte wetenschap’. Dan zou men mindersnel het contact verliezen met de werkelijkheid van de economie enzou de verwaarlozing van de mens daarin niet accepteren.

Waardevrij werkt niet

Wijffels analyseerde dat economische gedragingen berusten oppreferenties van de handelende betrokkenen. De markt noemde hijdaarom niet meer of minder dan het op zichzelf neutraletransitiemechanisme van zulke preferenties. Die voorkeuren zijnwaardegedreven, gebaseerd op het mensbeeld van de actoren. “Daaromzijn zogeheten waardevrije analyses van de economische ontwikkelingook nooit gelukt,” onderstreepte de oud-SER-voorzitter.

Koedijk verwees in dit verband naar een nieuw initiatief doorHarvard-studenten. Op www.MBAoath.org hebben zij eensoort ambtseed en erecode voor managers en economen gepresenteerd.Men kan deze onderschrijven en bijdragen aan hun discussies over deinhoud, betekenis en zin van dit nieuwe verschijnsel.

“Het aardige is dat zij daarmee heel bewust willen maken, dat demanager net als de jurist en de medicus hoort te leven en werkenvolgens een erecode vanuit de professie. Die code omvat dekernwaarden van de rol en roeping van de betrokken professionals.Deze aanpak lat zien hoe het anders kan, op een heel modernemanier.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK