Investeringsplan in HBO-techniek in de maak

Nieuws | de redactie
21 september 2009 | Hoe moet het verder met het techniekonderwijs in het hbo? De HBO-raad en het Platform Bèta Techniek laten hiertoe samen een plan schrijven. Die commissie bestaat op instigatie van voorzitter Hans de Boer (IP-lid) uit mensen uit het bedrijfsleven en niet uit het onderwijs.

Marc Hendrikse, CEO van de NTS Group Eindhoven zit in decommissie, evenals Age Vermeer (Dura Vermeer). De commissie wordtgecompleteerd door Rein Willems, voormalig topman van Shell entegenwoordig Eerste Kamerlid voor het CDA.

De commissie heeft de opdracht gekregen om een investeringsplante schrijven voor het techniekonderwijs in Nederland. Daarbij gaathet ook om het ‘verduurzamen’ van de bètatechniek agenda dat hetPlatform Bèta Techniek de afgelopen jaren uitvoerde.

De afgelopen jaren is veel gedaan om te zorgen dat de instroomen uitstroom bij bètatechnische opleidingen verbeterde. Hoe kanbereikt worden dat deze resultaten van blijvende waarde zijn, enhoe kan tegelijk gezorgd worden voor een betere doorstroom van vmbovia mbo naar het hbo?

De commissie hoopt half oktober haar plan te kunnenpresenteren.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK