‘Kabinet moet niet dagdromen’

Nieuws | de redactie
16 september 2009 | HBO-raad-voorzitter Doekle Terpstra is verbaasd over wat het kabinet zegt te willen doen aan de kenniseconomie. “Het kabinet mag niet dagdromen over een mondiale toppositie, als de werkelijke investeringen zover achterblijven bij de door het kabinet zelf geformuleerde ambitie. Wil je behoren bij de top, dan moet je je vergelijken met de top.”

Hij onderschrijft de ambitie van het kabinet om met deNederlandse kenniseconomie tot de mondiale top te behoren.  Inde bij de begroting gepubliceerde brief ‘Naar een robuustekenniseconomie’, zegt het kabinet – terecht – niet tevreden tewillen zijn met de middelmaat.

Het verbaast hem namens de hogescholen echter dat het kabinet deeigen prestaties niet vergelijkt met die van de mondiale koplopers,maar met de gemiddelde prestaties van de OESO-landen. In hetrecent gepubliceerde ‘Education at a Glance 2009’ van de OESOblijkt dat Nederland minder investeert dan het OESO-gemiddelde(5,6% in Nederland, tegenover 5,7% gemiddeld).

Wil je behoren bij de top, dan moet je je vergelijken met detop. Binnen de OESO zijn er tien landen, waaronder Denemarken,Zuid-Korea, Zweden en België, die meer uitgeven dan 6% van hun bbp.Om op dat niveau te komen zou Nederland in de komende jarenstructureel drie miljard euro moeten investeren. De hogescholenmaken zich daarom grote zorgen over een bezuiniging op het hogeronderwijs van 40 miljoen euro die ten koste gaat van beurzen voortoptalent van buiten Europa.

We realiseren ons dat in deze tijd moeilijk gevraagd kan wordenom een investering van zo’n omvang.  Het kabinet mag echterniet dagdromen over een mondiale toppositie, als de werkelijkeinvesteringen zover achterblijven bij de door het kabinet zelfgeformuleerde ambitie.

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK