Kamer unaniem voor kennis

Nieuws | de redactie
18 september 2009 | De bezuinigingsoperatie van het kabinet mag niet ten koste gaan van kennis. Ook in 2020 moet Nederland bij de top 5 van de kennisnaties in de wereld horen, zo gaf de Kamer het kabinet gisteren mee in de unaniem aangenomen motie-Hamer.

Het debat over de Rijksbegroting en de fundamentele ingrepen diein 2011 en de jaren erna noodzakelijk worden, kende een verrassendeuitkomst. PvdA-fractieleider Mariëtte Hamer ging het debat aan metde premier over de betekenis van de brief van het kabinet over een’robuuste kenniseconomie’ en het streven naar hetOESO-gemiddelde.

Premier Balkenende onderstreepte dat hij niets afdeed aan zijnambitie dat Nederland in de top van de kennisnaties moet horen.Daartoe uitgedaagd noemde hij de 5 hoogst scorende landen in deranking van het World Economic Forum als de groep waar Nederland tussenhoort.

Deze discussie binnen de coalitie over de positie van hetkennisbeleid bracht Hamer ertoe die doelstelling van premierBalkenende vast te leggen in een motie en deze in stemming te latenbrengen. Haar motie heeft tot doel de 20 ambtelijkecommissies die tot fundamentele heroverwegingen moeten komen – lees: voorstellen voor 20% bezuinigingen doen- politiek richting te geven voor de route waar hun werk toemoet  leiden.

Het terrein van onderwijs en kennis is daarmee het enige waaropde Tweede Kamer expliciet reeds nu zo’n doelstelling voor de langetermijn heeft geformuleerd. Premier Balkenende omarmde demotie-Hamer aan het slot van het debat en bij de stemming werd dezemet algemene stemmen aangenomen.

Met deze Kameruitspraak is de vorige ‘ motie-Hamer’ in feitegeactualiseerd. Bij het debat over het crisispakketin het voorjaar had de Kamer al uitgesproken dat Nederland naar hetgemiddelde van de kennisinvesteringen in de OESO toe moest. Nu hetkabinet dit gemiddelde herdefinieerde en de indruk wekte dat onsland er dus al was, vond de Kamer het blijkbaar zinvol die eerdereuitspraak aan te scherpen. Van een OESO-gemiddelde is nuovergestapt naar een positie in de top-5 van de kennisnaties in dewereld als benchmark voor het beleid.

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK